Sökning: "axe"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet axe.

 1. 1. Det ornerade bronset och dess griftefärd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Daniel Fransson; [2020]
  Nyckelord :Bronze age; iconography; gender theory; razor; axe; fibula; belt plate; neck ring; ships; spiral; ornament; grave;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the evolution and differences of motifs on bronze age objects associated with men and women, the differences in plastic ornamentation and the differences in grave goods in five danish oakcoffin burials from II-III, and fourtythree swedish cremation graves from period IV-VI. The methods used for the motifs and plastic ornamentation are an iconographical one and for the grave goods I have chosen to make a chart. LÄS MER

 2. 2. Manliga och kvinnliga vapengravar : En arkeologisk genusstudie kring vikingatida vapengravar.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Anna Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :gender archaeology; Viking Age; weapon graves; warrior graves; Viking age warriors; female warriors; genusarkeologi; vikingatid; vapengravar; krigargravar vikingatida krigare; kvinnliga krigare;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to perform a gender study focusing on Viking Age weapon graves. A female weapon burial, a male weapon burial and a female burial are studied in this thesis. It is necessary first to discuss the meaning of a weapon burial. LÄS MER

 3. 3. Mannen, myten, stereotypen : En semiotisk analys av maskulinitet i Axe reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Green; Johanna Ultege; [2020]
  Nyckelord :advertising; masculinity; norm; gender; gender order; stereotype; identity; semiotics; reklam; maskulinitet; norm; genus; könsmaktsordning; stereotyp; identitet; semiotik;

  Sammanfattning : Följande arbete är en studie kring mediers reproduktion av stereotyper och hur maskulinitet framställs inom reklam. Axe är ett av de ledande varumärkena inom industrin för manliga skönhetsprodukter och är ett företag som har fått mycket kritik för att reproducera toxisk maskulinitet och sexism genom sin marknadsföring. LÄS MER

 4. 4. What drives Purchase Intent in E-commerce? Brand Equity or Product Reviews

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hendrik Scherler; Nils Axe; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Impact of southern Baltic sea-level changes on landscape development in the Verkeån River valley at Haväng, southern Sweden, during the early and mid Holocene

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Anette Nilsson Brunlid; [2018]
  Nyckelord :sea-level change; Littorina Sea; Baltic Sea; Ancylus Lake; environmental reconstruction; Holocene; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In the Hanö bay off the coast at Haväng in SE Scania, southern Sweden, a submerged and well-preserved Mesolithic landscape is found, including remains of trees, river and lagoon sediments, and archaeological artefacts such as an antler pick axe and stationary fishing constructions. The landscape was formed during the Yoldia Sea (11,700-10,800 cal BP) and Initial Littorina Sea (9800-8500) low-water phases of the Baltic Basin. LÄS MER