Sökning: "axel larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden axel larsson.

 1. 1. Systema Incubatorae - Classifying the Nests: A Quantitative Study Using a Type-Specific Approach to Business Incubator Assessment

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Axel Larsson; Sten Lindmark; [2019]
  Nyckelord :Startups; Business incubator; Incubation; Incubator types; Performance;

  Sammanfattning : Research on business incubators has focused on various aspects of these organizations. Two of these aspects are the research themes of incubator types and incubator performance. This study examines these two themes together and analyzes what effects incubator types have on the performance outcomes of Swedish incubators. LÄS MER

 2. 2. Talangutveckling ur ett distriktsperspektiv : En kvalitativ studie om specialdistriktsförbundets roll inom talangutveckling i ishockey

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Axel Kinell; Anton Larsson; [2019]
  Nyckelord :Talangutveckling; Specialdistriktsförbund; Ishockey; ATDE-modellen;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie om specialdistriktsförbundens arbete med att organisera talangutveckling i svensk ishockey. Studien syftar till att studera hur specialdistriktsförbundet anpassar sin verksamhet efter olika förutsättningar, detta ur ett holistiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av psykisk ohälsa ur ungdomars perspektiv- Analys av ett narrativ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Axel Lundmark; Hanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; ungdomar; upplevelser; kvalitativ innehållsanalys; narrativ;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan ökar kraftigt bland ungdomar, både i Sverige och globalt. Detta påverkar ungdomarnas mående i nutid, men kan även leda till stora konsekvenser i deras framtida liv. Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av psykisk ohälsa sett ur ungdomars perspektiv. Design: Studien har en kvalitativ design. LÄS MER

 4. 4. Utilizing digitalization for improved knowledge transfer in Project-Based Organizations : A single case study of a management consulting firm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell Ekonomi

  Författare :Axel Larsson; [2018]
  Nyckelord :project-based organizations; knowledge transfer; digitalization; ICT;

  Sammanfattning : Purpose – The research purpose of this thesis project is to develop a framework that presents how project-based organizations can improve their knowledge transfer through the implementation of more digital solutions. Method – To fulfil the research purpose, the study took an exploratory and qualitative research approach. LÄS MER

 5. 5. Optimering och visualisering av en beläggningskammare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Tjelvar Guo; Daniel Johnsson; Johan Karlsson; Rasmus Larsson; Emil Luusua; Axel Nordanskog; Alexander Zeijlon; Erik Örjehag; [2018]
  Nyckelord :optimization; coating chamber; bin packing problem; bpp; software; optimering; beläggningskammare; hinkpackningsproblemet; bpp; mjukvara;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar kandidatprojektet Optily som utförts av 8 studenter på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Hela processen från planering och utveckling till resultatet av den slutgiltiga produkten presenteras och diskuteras. Även erfarenheter som fångats upp av projektgruppen under denna process behandlas. LÄS MER