Sökning: "axel norberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden axel norberg.

 1. 1. Effekter av Sveriges penningpolitik på den svenska ekonomin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Axel Norberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Studien undersöker effekterna av penningpolitiken på den svenska ekonomin genom att använda VARmodellen. Datan är från 1993-2016 variablerna till studien är stibor räntan, Sveriges reala växelkurs, BNP och KPI enligt den teoretiska ramen skulle de variablerna kunna förklara penningpolitiken i en liten öppen ekonomi. LÄS MER

 2. 2. Framtidsfullmakter och tolkning – ett förmögenhetsrättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Axel Norberg; [2019]
  Nyckelord :framtidsfullmakter; avtalstolkning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Gestaltningsförslag: Ett hamnkontor från 1900 får ny verksamhet : En studie ur ett hållbarhetsperspektiv om hur kulturhistoriska byggnader kan bidra till besöksnäring och ortsidentitet genom att få en ny verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Felicia Norberg; [2019]
  Nyckelord :Kulturhistorisk bebyggelse; kulturhistoriskt värde; hållbart byggande; arkitektur; besöksnäring;

  Sammanfattning : The process where people move from rural areas to cities is called urbanization. This has been ongoing in Sweden for a long time. About 200 years ago, 90% of the population lived in rural areas, today 85% live in cities (SCB, 2015). LÄS MER

 4. 4. Micro-Level Loss Reserving in Economic Disability Insurance

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Robin Borgman; Axel Hellström; [2018]
  Nyckelord :Micro Model; IBNR; RBNS; Loss Reserving; Micro modell; IBNR; RBNS; Reservsättning;

  Sammanfattning : In this thesis we provide a construction of a micro-level reserving model for an economic disability insurance portfolio. The model is based on the mathematical framework developed by Norberg (1993). The data considered is provided by Trygg-Hansa. The micro model tracks the development of each individual claim throughout its lifetime. LÄS MER