Sökning: "axel vikström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden axel vikström.

 1. 1. A comparison of different machine learning algorithms applied to hyperspectral data analysis

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Axel Vikström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hyperspectral image analysis works with image data where each pixel contains hundreds of wavelengths acquired from spectral measurements. It is a growing field of research in the sciences and industries because it can distinguish visually similar objects. LÄS MER

 2. 2. En stigande kostnad för samma vara - Svenska grundskolans utgifter 2002 – 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Axel Edmar; Olle Vikström; [2020-02-10]
  Nyckelord :Grundskola; Baumol; Kostnadsfunktion; Produktionsfunktion; skolresultat; utgifter; utbildningsekonomi; kostnadssjuka;

  Sammanfattning : Utbildning är ett av de dominerande ämnena för varje riksdagsval i Sverige. Debatten fokuserar ofta på elevresultat, lärarbristen och behovet av mer resurser. Samtidigt ökar utgifterna mer än för de flesta varorna och tjänsterna. LÄS MER

 3. 3. Silence is Golden : a Critical Discourse Analysis of the Representation of Billionaires and Economic Inequality in the Swedish News Media

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Axel Vikström; [2018]
  Nyckelord :Economic inequality; The super-rich; Billionaires; Wealth; Critical discourse analysis; News media; Neo-liberalism; Undeserving rich; Visibility management; Silence; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : Economic inequality is growing rapidly worldwide. Despite research showing that higher inequality within a society corresponds with a higher rate of public health and social problems, there exist little organized resistance against the neo-liberal economic policies that allow the super-rich to pull away from the rest of the population. LÄS MER

 4. 4. Inte bättre än din senaste match : en studie av maskulinitet i fotbollsmagasinet Offside

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Axel Vikström; [2016]
  Nyckelord :Sportjournalistik; Genus; Maskulinitet; Fotboll; Offside; Diskurs; Semiotik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera hur män och maskulinitet porträtteras i Skandinaviens största fotbollsmagasin Offside 2004 respektive 2014. I ett samhälle som i takt med feminismens allt starkare position kan argumenteras ha blivit allt mer jämställt och öppet för alternativa maskuliniteter har idrottsvärlden, sportjournalistiken inbegripen, förblivit en institution som fortfarande domineras av män och ett konservativt ideal för maskulinitet. LÄS MER