Sökning: "axelskador"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet axelskador.

 1. 1. Prevalensen av axelskador hos styrkelyftare och CrossFit-atleter : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Andreas Roth; Jens Grönberg; [2021]
  Nyckelord :Axelskada; CrossFit; Skadeförekomst; Styrkelyft; Styrketräning.;

  Sammanfattning : Introduktion: Cirka 30 % av alla idrottare oavsett idrott har någon gång under deras karriär haft skador i skulderpartiet. Inom styrkelyft och Crossfit är förekomsten av skador i skulderpartiet relativt hög. LÄS MER

 2. 2. "Kyla på huvudet lindrar i alla fall akuta symtom" Ishockeyspelares upplevelse av upprepade hjärnskakningar : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Viktor Lindgren; Stefan Holmlund; [2021]
  Nyckelord :Hjärnskakning; Ishockey; Kylhjälm; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärnskakningar har under 2000-talet utvecklats till ett allt större problem inom ishockeyn. Under säsongerna 2012 - 2015 drabbades 105 spelare i Svenska hockeyligan (SHL) av en hjärnskakning. Tillsammans med knä- och axelskador är hjärnskakning den vanligaste skadan inom ishockeyn. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter om skador och skadeförebyggande träning hos tennistränare : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Frida Ström; [2020]
  Nyckelord :Skadeförebyggande träning; skadehantering; skador; tennisspelare; tennistränare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tennis är nyttigt både för den fysiska och mentala hälsan. De vanligaste skadorna som rapporterats innan är knäskador och axelskador. En riskfaktor för tennisskadors uppkomst är omkretesen på tennisrackets handtag, tennisrackets storlek på huvudet och träningsvolymen. LÄS MER

 4. 4. Skadeförebyggande träning gällande axelskador inom division II och division III ishockey

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lucas Nordlund; [2020]
  Nyckelord :ishockey; kultur; axelskador; förebyggande träning;

  Sammanfattning : Följande studie tar upp problematiken bakom skador inom division II och III ishockey. Antalet skador inom denna sport är många och ur ett samhällsperspektiv blir det därför viktigt att undersöka vad som krävs för en förändring. Ishockey är en sport som går snabbt samt använder sig av kroppskontakt i form av tacklingar. LÄS MER

 5. 5. Hjärnskakningar bland ishockeyelever på gymnasienivå i norra Sverige : En kvalitativ studie om fysioterapeutisk rehabilitering och upplevelser efter hjärnskakning i samband med ishockey

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cassandra Antonson; Ida-Maria Eliasson Wiik; [2019]
  Nyckelord :elitidrottselever; hjärnskakning; ishockey; rehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärnskakningar är en stor problematik inom ishockeyn och det är beräknat att det sker ungefär 160 hjärnskakningar per 1000 matchtimmar och lag. Inom ishockey är hjärnskakningar tillsammans med knä- och axelskador den vanligaste förekommande skadan. LÄS MER