Sökning: "axelsmärta"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet axelsmärta.

 1. 1. Scapulafokuserad träning hos crossfitutövare med subacromiell smärta : en single-subject studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Karolina Engström; Karin Olsson; [2020]
  Nyckelord :Physiotherapy; range of motion; resistance training; scapula dyskinesis; shoulder pain; Axelsmärta; fysioterapi; ledrörlighet; scapuladyskinesi; styrketräning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Subacromiell smärta är vanligt hos idrottare med repetitivt arbete ovan axelhöjd, vilket kan orsakas av obalans i muskulatur, förändrad position eller inskränkt rörlighet av scapula. Nedsatt funktion av scapula och dess stabilitet kan leda till minskad axelledsrörlighet och försvagad muskultur i området. LÄS MER

 2. 2. Effekten av passivt hängande som behandlingsmetod hos patienter med subacromial smärta : En kvasiexperimentell studie

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Rosmarie Herrick; [2019]
  Nyckelord :Axelsmärta; fysioterapi; passivt hängande; subacromial smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Subacromial smärta är en av de tre vanligaste förekommande orsakerna till att patienter söker hjälp inom primärvården. En definition på subacromial smärta är att det är en icke-traumatisk smärta, oftast lokaliserad enbart i ena axeln, som skapar smärta i strukturer i och kring axelleden. LÄS MER

 3. 3. Unilateral axelsmärta hos crossfit-atleter : Samband mellan rörlighet, isokinetisk styrka och smärta

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Louise Cederblad Staglianó; [2018]
  Nyckelord :axelsmärta; crossfit; rörlighet; styrka;

  Sammanfattning : Inledning: Studier visar att den vanligaste skadelokalisationen hos crossfit-atleter är axelleden. Crossfit utövas av över 1 miljon registrerade idrottare, men då det är en relativt ny idrott finns väldigt få studier på ämnet, och ännu ingen undersökande studie gällande crossfit och axelsmärta. LÄS MER

 4. 4. Förändras axelrörligheten hos unga handbollsspelare efter 6 veckors rörlighetsträning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Ted Martinsson; Tobias Paradis; [2018]
  Nyckelord :Handboll; axelrörlighet; fysioterapi; kastarm; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Axelsmärta är vanligt förekommande inom handboll med en rapporterad punktprevalens mellan 19-36% innan säsongsstart och medelprevalens under en träningsvecka när det är säsong på 28%. Olika riskfaktorer har diskuterats där inskränkt rörlighet i axelleden är en av dem. LÄS MER

 5. 5. Minskad skuldersmärta under säsong hos kvinnliga elithandbollsspelare – ett resultat av ökad ledrörlighet och muskelstyrka i axelleden? : - En prospektiv studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Ludwig Persson; Emma Petersson; [2018]
  Nyckelord :Axelsmärta; Handboll; Muskelstyrka; Rörlighet;

  Sammanfattning : Introduktion: Handboll är en fysisk kontaktsport där det förekommer många armrörelser över huvudhöjd, detta kan i sin tur göra att skulderleden utsätts för stor påfrestning med smärta som följd. Syfte: Syftet med studien var att undersöka ledrörlighet, muskelstyrka och smärta i skulderleden under säsong hos kvinnliga elithandbollsspelare. LÄS MER