Sökning: "axling"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet axling.

 1. 1. When things don’t go right, go left : Strategier företag kan använda för att skydda sitt varumärke vid kritik i samband med influencersamarbeten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Axling; Ronja Mester; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Teknologins utveckling har förändrat det traditionella medielandskapet samt lett till sociala mediernas framväxt, som numera är en vanligt förekommande marknadsföringskanal för företag. Att företag väljer att marknadsföra sig på sociala medier, är bland annat för att snabbt kunna nå ut till så många konsumenter som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Att vara en attraktiv skola : En studie om Employer Branding och hur det kan användas av skolor för att vara en attraktiv arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anton Andersson; Alexander Axling; Simon Fransson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. IDENTIFIERA OCH STÖDJA VÅLDSUTSATTAKVINNOR I VÅRDEN : - Sjuksköterskans roll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Alice Axling; Maria Ekman; [2019]
  Nyckelord :Barriärer; Identifikation; Litteraturöversikt; Sjuksköterskans roll; Stöd; Våld mot kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt problem som kraftigt påverkar kvinnans hälsa.Hälso- och sjukvården är ofta den enda myndighet som kvinnorna kommer ikontakt med. Vilket bidrar till att sjuksköterskan besitter en central roll i attidentifiera och stödja våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 4. 4. The Royal Climate Garden : a design proposal on how to adapt Kungsträdgården, Stockholm, to a warmer future climate

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mathilda Axling; Agnes Sandström; [2018]
  Nyckelord :climate change; increased temperature; urban heat island effect; Kungsträdgården;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to find strategies to mitigate the negative effects of an increased temperature and apply them in a design proposal to an urban space of social importance. The chosen site was Kungsträdgården, which is located in central Stockholm, Sweden. Climate change is a contested political debate and a global issue. LÄS MER

 5. 5. Medarbetarnas ansvar : en undersökning om ansvarsfull kreditgivning på Handelsbanken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Bylund; Olivia Axling; [2015]
  Nyckelord :CSR; ledarskapsperspektiv; medarbetarperspektiv; uppförandekoder; företagskultur; kommunikation; Handelsbanken;

  Sammanfattning : CSR är ett begrepp som det senaste decenniet har blivit ett allt mer omdiskuterat ämne. En av företagets många intressenter att ta hänsyn till är medarbetarna. Medarbetarnas engagemang kan förbättra företagets CSR-arbete, då det genom medarbetarna blir enklare att förmedla ämnet vidare till kunderna. LÄS MER