Sökning: "bäcken"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet bäcken.

 1. 1. Orsaker till dystoki hos marsvin i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Cavell; [2022]
  Nyckelord :förlossning; förlossningsproblem; dräktighet; felläge; foster; bäcken;

  Sammanfattning : Marsvin är populära sällskapsdjur som tros ha blivit domesticerade redan på 500–1000-talet. Marsvin blir könsmogna tidigt, honorna vid cirka två månaders ålder och hanarna vid cirka tre månaders ålder. Marsvinshonor är polyöstrala med en cykel på 15–17 dygn där östrus varar i 6–11 timmar. LÄS MER

 2. 2. Utvecklande lek : att gestalta lekmiljöer som främjar barns utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Petra Niskanen; [2022]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; lekpark; lekmiljö; lekplats; lek; barns utveckling;

  Sammanfattning : Många lekmiljöer som byggs idag är väldigt lika varandra och har därför samma problematik. De är för öppna, de har för stort fokus på redskap och de prioriterar att främja motorisk utveckling på bekostnad av barnens möjlighet till kognitiv och emotionell utveckling (Beckman, Paget & Spiegal 2018:4-5). LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeuters erfarenheter av att arbeta med mödrar som har besvär av rektusdiastas efter förlossning : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maja Johansson; Vilma Sjökvist Tipschis; [2022]
  Nyckelord :Behavioral medicine; physiotherapy; physical activity; musculus rectus abdominis; Beteendemedicin; fysioterapi; fysisk aktivitet; musculus rectus abdominis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rektusdiastas är en delning av musculus rectus abdominis och är vanligt hos kvinnor som fött barn. Det kan ge besvär som instabilitet i bålen samt smärta i ländrygg och bäcken, men även oro och rädsla. LÄS MER

 4. 4. Effekten av progestinet dienogest vid behandling av endometrioskopplad bäckensmärta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Bahar Behrouz; [2022]
  Nyckelord :Endometrios; Dienogest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom beroende av östrogen där endometriotisk vävnad tillväxer utanför livmodern, i exempelvis bäcken eller äggstockarna. Symtomen är bäckensmärta, dysmenorré och djup dyspareuni som kommer under skov. Infertilitet kan också vara ett symtom vid endometrios. Prevalensen för sjukdomen är 10%. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeuters beskrivning av sitt arbete med graviditetsrelaterad ländrygg- och/eller bäckensmärta : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Matilda Jarl; Fanny Schönning; [2021]
  Nyckelord :behavioral change; everyday behaviors; physiotherapy; pregnancy; social cognitive theory; treatment; behandling; beteendeförändring; fysioterapi; graviditet; socialkognitiv teori; vardagliga aktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Orsaken bakom graviditetsrelaterad bäcken- och ländryggssmärta är multifaktoriell och många kvinnor drabbas någon gång under sin graviditet. Besvären kan påverka många aspekter av det dagliga livet. LÄS MER