Sökning: "bäckenbottenträning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet bäckenbottenträning.

 1. 1. Kniper du rätt så håller du tätt - En enkätstudie om hur välinformerade gravida kvinnor är om förebyggande av urininkontinens samt träningsvanor av bäckenbotten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Madeleine Pripp; Linda Jönsson; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysioterapi; urininkontinens; urinläckage; bäckenbottenträning; graviditet;

  Sammanfattning : För flertalet gravida kvinnor är urininkontinens/urinläckage ett problem som kan ha storinverkan på det vardagliga livet. Tidigare studier visar att genom träning av bäckenbottenmuskulaturen är det möjligt att förebygga och minska risken för urininkontinens... LÄS MER

 2. 2. Bäckenbottenträning postpartum : Kvinnors upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karin Bergman; Elina Hjort Larsen; [2020]
  Nyckelord :bäckenbottenträning; upplevelse; postpartum; bristning; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Vården för kvinnor efter en förlossning är ett aktuellt ämne. Problem som kan uppstå för en kvinna efter en förlossning är bland annat urinläckage, smärtor i underlivet och svårigheter med samlivet vilket i sin tur kan leda till en sänkt livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av urininkontinens : - En litteraturöversikt med syfte att belysa bäckenbottenträning som egenvårdsbehandling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jane Josefsson; Fredrik Wiklund; [2019]
  Nyckelord :Egenvård; bäckenbottenträning; sjuksköterskans roll; upplevelser; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens påverkar individens hälsa och välmående. Sjuksköterskansbetydelse för att identifiera patienter med urininkontinens, och påbörja rättutredning/behandling, är avgörande. Dorothea Orems egenvårdsteori ger en grund tillförståelsen av egenvårdsbehov, för att uppnå hälsa. LÄS MER

 4. 4. Bäckenbottenträning hos kvinnor med urininkontinens : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Nyström; Paulina Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :Urinary incontinence; Pelvic floor muscle training; Women; Urininkontinens; Bäckenbottenträning; Kvinnor;

  Sammanfattning : Background: Urinary incontinence (UI) is a public health issue from which many women suffer. There are different forms of UI and various causes of why the problem occurs, but the common factor is that UI contributes to shame and has a negative impact on women's quality of life (QoL). LÄS MER

 5. 5. Ansträngningsinkontinens : en källa till maktlöshet eller något som ska accepteras efter graviditet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Hanna Hainsalo; Lisa Wahlberg; [2019]
  Nyckelord :Ansträngningsinkontinens; Fysisk aktivitet; Information; Livskvalité.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ansträngningsinkontinens innebär urinläckage vid fysisk aktivitet och cirka en tredjedel av alla kvinnor som genomgått en graviditet drabbas. Bäckenbottenträning rekommenderas som första behandlingsinsats och det är viktigt med tydliga instruktioner. LÄS MER