Sökning: "bäckensmärta under graviditet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden bäckensmärta under graviditet.

 1. 1. Fysioterapeuters beskrivning av sitt arbete med graviditetsrelaterad ländrygg- och/eller bäckensmärta : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Matilda Jarl; Fanny Schönning; [2021]
  Nyckelord :behavioral change; everyday behaviors; physiotherapy; pregnancy; social cognitive theory; treatment; behandling; beteendeförändring; fysioterapi; graviditet; socialkognitiv teori; vardagliga aktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Orsaken bakom graviditetsrelaterad bäcken- och ländryggssmärta är multifaktoriell och många kvinnor drabbas någon gång under sin graviditet. Besvären kan påverka många aspekter av det dagliga livet. LÄS MER

 2. 2. Effekter av fysisk aktivitet hos gravida kvinnor med ländryggs- och/eller bäckensmärta : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Tilda Berggren; Pauline Åkerström; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; fysisk träning; träning; gruppträning; gravida kvinnor; gravid; graviditet; graviditeter; ländryggssmärta; bäckensmärta;

  Sammanfattning : Introduktion: Graviditetsrelaterad ländryggs- och bäckensmärta är ett folkhälsoproblem för större andelen gravida i samhället. Mer än två tredjedelar av gravida kvinnor upplever ländryggssmärta och nästan en femtedel upplever bäckensmärta. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan vidden på rektusdiastas och ländryggs- och bäckensmärta samt rörelserädsla : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Anna Ärlebäck; Carina Maineborn; [2019]
  Nyckelord :Diastasis recti abdominis; low back pain; pelvic pain; fear of movement.; Rektusdiastas; ländryggssmärta; bäckensmärta; rörelserädsla;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bukväggens muskulatur spelar en viktig roll gällande hållning, bål- och bäckenstabilitet, andning, bålrörelser och som stöd för de inre organen i buken. Rektusdiastas, en delning av bukmusklerna, är vanligt förekommande framför allt hos kvinnor under och efter graviditet och kan eventuellt påverka dessa funktioner och göra ländryggen och bäckenet mer sårbara. LÄS MER

 4. 4. Långvarig nedre ryggsmärta - är hög fördelsevikt hos barnet eller kejsarsnitt möjliga riskfaktorer?

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Fors; Petra Jettman; [2014-09-22]
  Nyckelord :Bäckensmärta; födelsevikt; graviditet; lumbal smärta; nedre ryggsmärta; sectio; kejsasnitt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var femte kvinna upplever bäckensmärta (BS) under graviditeten. I de flesta fallförsvinner BS inom några veckor till några månader efter förlossningen. Cirka sju procent harkvar besvären sex år efter förlossningen. Detta påverkar deras dagliga liv, arbetsförmåga ochlivskvalitet. LÄS MER