Sökning: "bärankare"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet bärankare.

  1. 1. Analys av ett förbindarsystem i glasfiberförstärkt polymer för sandwichelement

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

    Författare :Philip Svensson; Sebastian Johansson; [2021]
    Nyckelord :sandwichelement; betongelement; bärankare; förbindare; köldbryggor; värmegenomgångskoefficient; glasfiberförstärkt plast; glasfiberförstärkt polymer; GFRP; rostfritt stål; tillverkningsprocess; kostnadsanalys.;

    Sammanfattning : During 2021–2022 a new school was constructed in Älmhult, Sweden, using a precast concrete framework. The sandwich walls for the building were produced by the precast manufacturer Torps Byggelement in Alvesta, Sweden. LÄS MER