Sökning: "bärbar dator"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden bärbar dator.

 1. 1. Digitala eller analoga läromedel i matematik : En fenomenografisk studie om högstadieelevers uppfattningar av digitala läromedel jämfört med analoga i matematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maria Malmqvist; [2018]
  Nyckelord :Digital teaching materials; analogue teaching materials; digitizing; one-to-one; phenomenography; Digitala läromedel; analoga läromedel; digitalisering; en-till-en; fenomenografi;

  Sammanfattning : Digitaliseringen i svensk skola är en process som pågått under lång tid och från höstterminen 2017 finns nya skrivningar i läro-, kurs- och ämnesplaner om förstärkt digital kompetens (Skolverket, 2017). Kommuner satsar på att ge varje elev ett digitalt hjälpmedel i form av en bärbar dator eller lärplatta. LÄS MER

 2. 2. Framtidens pekdon för ett mobilt spelande

  Kandidat-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID; KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Edward Lindén; Carl Kernell; [2018]
  Nyckelord :Mouse; Computer; Mobility; Pointing device; Laptop;

  Sammanfattning : Future pointing devices for mobile gaming is a study of properties of a number of pointing devices, and how these properties make them suitable for gaming in a mobile environment. Today, most of all advanced computer games is played with a mouse, which make the laptop and its touch-pad bad for gaming. LÄS MER

 3. 3. Användbarhet som värdeskapare : En studie om användbarhetens roll vid val av bärbara datorer hos studenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Claesson; Jonas Liljesand; [2018]
  Nyckelord :usability; user experience; UX; HCI; student; laptops; computer; purchase; performance; hardware; components; quality; användbarhet; användarupplevelse; HCI; studenter; laptop; dator; köpprocess; prestanda; hårdvara; komponenter; kvalitet;

  Sammanfattning : Syftet med användbarhet är att på ett enkelt och tillfredställande sätt hjälpa en användare att uppnå ett specificerat mål. En produkts användbarhet påverkas därför av olika faktorer. LÄS MER

 4. 4. Design och implementation av övervakningssystem med Nagios

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Måns Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :Övervakninssystem; övervakning; Nagios; Nagios Core; NRPE; SNMP; WMI; Nagdash; Nagiosgraph;

  Sammanfattning : Sherpas behöver en ny plattform för att kunna övervaka enheter på deras nätverk. Plattformen de ville använda sig av var Nagios Core och skulle kunna övervaka resurser som CPU, disk, minne, bandbredd, webbservrar och SQL servrar. Lösningen skulle även förenkla konfiguration av nya värdar. LÄS MER

 5. 5. Bärbar dator eller datorplatta, när eleven själv får välja

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Lennartsson; [2016]
  Nyckelord :Appropriera; artefakt; bärbar dator; datorplatta; medierade verktyg; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Bakgrund För elever som är i behov av stöd kan ett digitalt verktyg underlätta skrivprocessen. I dag har dessa verktyg blivit ett naturligt inslag i den svenska gymnasieskolan och kan bli ett viktigt redskap i skolarbetet. LÄS MER