Sökning: "bärbuskar"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet bärbuskar.

 1. 1. Vagnmakeriet i förändring. En trädgårdshistorisk undersökning

  M1-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kajsa Sjökvist; [2016-11-21]
  Nyckelord :Nora; Trädgårdskonst; Trädgårdar;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av högskoleexamen iKulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 10 hp,2015.... LÄS MER

 2. 2. Skolträdgårdar på Gotland -vilka rekommendationer influerade deras utformning och innehåll?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Matilda Hellström; [2016-06-08]
  Nyckelord :Historical school gardens; Gotland; garden design; fruit trees; horticultural statistics; berry bushes; historiska skolträdgårdar; historiska lärarträdgårdar; trädgårdsdesign; fruktträd; bärbuskar; hortikulturell statistik;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Trädgårdens och Landskapsvårdens Hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER

 3. 3. Ätbara växter för stadens grönstruktur : en modell för introduktion av nyttoväxter i Ängelholms stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Louise Olsson; [2016]
  Nyckelord :fruktträd; bärbuskar; ätbara växter; stadsmiljö; skogsträdgård;

  Sammanfattning : Mer än 80 procent av den svenska befolkningen är bosatt i tätorter. Det är parker och grönytor som försvinner när tätorterna ska byggas ut för att rymma en växande befolkning. Dessa kan nämligen inte bara växa ytmässigt för att kollektivtrafik och service ska fungera så bra som möjligt utan också genom förtätning. LÄS MER

 4. 4. Humlor i urbana miljöer: Vilka förutsättningar krävs för att de ska gynnas?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Nathalie Wessberg; [2016]
  Nyckelord :Bumblebee; Bombus; Urban environment; Earth and Environmental Sciences; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Land-use changes have led to a decline in suitable habitats for bumblebees, which may affect pollination of crops and wild flowers. Urban green areas such as parks and private gardens have the potential to favor bumblebees and it is thus important to understand how such areas should be designed. LÄS MER

 5. 5. Gullåkerparken och dess lignoser : då, nu och i framtiden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sofia Olsson; [2013]
  Nyckelord :Gullåker; Hammenhög; lignoser; träd; inventering; dokumentation;

  Sammanfattning : Hammenhög är vida känt för sina odlingar av blomsterlök, prunkande blomsterfält, grässkulpturer och idéträdgårdar. Allt detta fanns på den fastighet som på 1930-talet kom att kallas Gullåker, platsen för fröfirman Otto J. Olson & Son, senare Hammenhögs Frö AB. LÄS MER