Sökning: "bärkassar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet bärkassar.

 1. 1. Hur ökad skatt på plastbärkassar påverkar konsumenters val av bärmedel och klimatet : En observationsstudie

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Dennis Olsson; Roland Eidefeldt; [2020]
  Nyckelord :Climate; environment; Global Warming Potential; plastic; plast carrier bag; Klimat; miljö; global uppvärmningspotential; plast; plastbärkasse;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte vad den höjda skatten på plastbärkassar som infördes den 1.a maj 2020 hade för inverkan på konsumenter i livsmedelsbutiker i Stockholm. Syftet var att undersöka hur konsumenters val av bärmedel förändrades, samt vilken påverkan på global uppvärmningspotential som denna förändring utgjorde. LÄS MER

 2. 2. Vill du köpa en påse? : Tillgänglig information vid köpsituation kan bidra till en hållbar konsumtion.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Nyström; [2019]
  Nyckelord :The attitude-Behaviour gap; One Bag Habit; Sustainable consumption; Identification of needs; Shopping bags; Attityd-beteende gapet; One Bag habit; Hållbar konsumtion; Behovsidentifikation; Bärkassar;

  Sammanfattning : Ständig förändring är strakt förknippat med modeindustrin, då nya trender och stilar tenderar att förändras kontinuerligt. I västvärlden konsumerar människor betydligt mer modeprodukter än vad naturens resurser tillåter. Modekonsumenterna fick dock en insyn av textilbranschens negativa miljöpåverkan år 2017. LÄS MER

 3. 3. Miljömedvetenhet och beteende vid konsumtionen av bärkassar i livsmedelsbutiker : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Maryan Bouraleh; Elsa Forsgren; [2018]
  Nyckelord :grocery bags; value-action gap; plastic bags; paper bags; environmental bags; bärkassar; value-action gap; plastpåsar; papperspåsar; miljökassar;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker konsumenternas beteende vid köp av bärkassar i livsmedelsbutiker. Konsumtionen av bärkassar är ett problem på flera sätt, denna rapport kommer undersöka konsumenternas kunskap om resurs och energiåtgång vid tillverkning, miljömedvetet beteende och konsumenternas förslag till beteendeförändring vid konsumtion av bärkassar. LÄS MER

 4. 4. En förstudie för återvinning av plastpåsar i Borås och dess miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carolina Jogner; Zin Ibrahim; [2017]
  Nyckelord :Plastpåsar; plastkassar; bärkassar; påsar; miljöpåverkan; miljö;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har man tagit upp plastbärkassars negativa miljöpåverkan, i EU men även lokalt i Borås. EU anser att plastpåsar är skadliga för miljön och har tagit fram direktiv som gör att alla medlemsstater måste vidta åtgärder för att begränsa förbrukningen av plastpåsar. LÄS MER

 5. 5. A review of the current state of consumer selection of carrier bags with regards to environmental global warming potential

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Malin Widenberg; [2015]
  Nyckelord :Carrier bags; GWP; LCA; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There are several different options of carrier bags available at supermarket retailers with and estimated consumption of 98.6 billion plastic carrier bags in the EU alone. The aim of this paper is to seek insight to the environmental impacts of the different carrier bags and put this in relation to GWP values. LÄS MER