Sökning: "bärlina"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet bärlina.

 1. 1. Kabinbanepelare i trä : En fackverkskonstruktion i ett hållbart material för framtiden

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Mike Ollmann; [2019]
  Nyckelord :Trä; Fackverk; Limträ; Kabinbana;

  Sammanfattning : I denna rapport kommer det visas en fackverkskonstruktion av limträ. Konstruktionen kan användas till uppbyggnad av en pelare som sedan ska vara i bruk för en kabinbana. Examensarbetet innefattar bara fackverkskonstruktionen. Konstruktioner för fundament och bärlina är avgränsat från undersökning. LÄS MER

 2. 2. Kontakttrådens ledningsförmåga – Studie inför Sveriges höghastighetsbanor.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Gustav Möller; Victor Sturesson; [2017]
  Nyckelord :kontaktledning; kontakttråd; bärlina; ledningsförmåga; legering; hållfasthet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På höghastighetslinjerna som planeras byggas i Sverige är det satt som mål att köra i 320 km/h. Att köra så pass mycket snabbare än det görs i dagsläget kräver ett kontaktledningssystem vars kontakttråd klarar av att vara stabilt och rakt uppspänt så att strömavtagaren kan gå jämt och inte orsaka att kontakttråden börjar svaja. LÄS MER

 3. 3. Optimering av bärlina i bärande lättregelväggar av trä.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Niklas Lundin; Patrik Samuelsson; [1993]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet innehåller en studie av bärande träregelväggar. Bärförmågan har optimerats för en given belastning. Väggen belastas med vertikala punktlaster, från takstolarna, i sin överkant.. LÄS MER