Sökning: "bästa examensarbete so"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden bästa examensarbete so.

 1. 1. Design of a Sustainable Energy System for a Community Center in rural Mozambique : A Minor Field Study in Mozambique

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emilia Säll Magnusson; Melchior Hahn; [2023]
  Nyckelord :Sustainable energy system; Solar PV system; off-grid; Community center; Rural Mozambique; Minor Field Study; Project Vita; Hållbart energisystem; Solcellssystem; off-grid; kultur- och fritidscentrum; Mozambiques landsbygd; Minor Field Study; Project Vita;

  Sammanfattning : Access to energy is an important part in the development of most countries and societies, linked to both social and economic growth. Nevertheless, 70% of the population in sub-Saharan Africa does not have access to electricity, which brings consequences to several of these areas. LÄS MER

 2. 2. Cykelfrämjande åtgärder : Gävle kommuns möjlighet att främja en hållbar omställning och minska den negativa klimatpåverkan transpoter medför, genom lärdommar och insperation från Köpenhamn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Mathias Klar; Viktor Vagfalvi; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka Gävle kommuns utmaningar för att bli en framgångsrik cykelstad. Kan kommunen inspereras och dra lärdommar från det arbete som bedrivits i Köpenhamn under många år. LÄS MER

 3. 3. Identification of restoration hotspots in landscape-scale green infrastructure planning based on model-predicted connectivity forest

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Xiaoming Wang; [2023]
  Nyckelord :boreal forest; conservation; restoration; connectivity; green infrastructure; GIS; Sweden; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Boreal forest landscapes have undergone severe anthropogenic fragmentation and their enormous values concerning, e.g., ecosystem service, biodiversity and culture are hazarded. LÄS MER

 4. 4. Med färg som verktyg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Anna Hasslöf; [2023]
  Nyckelord :Architecture; Color; Colour; experience; tool; spaciality; room; space; form; contrast; arkitektur; färg; upplevelse; rumslighet; rum; kulör; kontrast; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to broaden my understanding of color as a creative tool of architecture in spatiality. The study will focus on different spatial phenomenons that can arise depending on how color interacts with objects, surfaces and spatiality. LÄS MER

 5. 5. Development and evaluation of solar heating solutions for Villages in the highlands of Peru

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tom Rupert Göransson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the Peruvian highlands, hundreds of thousands of people live in dwellings that are completely unheated. In this climate, nighttime indoor temperatures during the winter could be as low as 0°C. Indoor cold can cause thousands of respiratory diseases and increase winter mortality. LÄS MER