Sökning: "bättre rätt till fastighet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden bättre rätt till fastighet.

 1. 1. Värdeskapande flexibilitet som svar på en ny efterfrågan : Förändrade kontor, fastigheter och kontrakt på den kommersiella hyresmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Hedvig Sandin; Joanna Sandell; [2020]
  Nyckelord :Kommersiella fastigheter; coworking; multi-use; mixed-use; flexibla kontrakt; delningsekonomi;

  Sammanfattning : För många av dagens kommersiella hyresgäster och fastighetsägare är det viktigt med organisatorisk skalbarhet för att kunna anpassa sin verksamhet eller fastighet efter ändrade omständigheter. Detta har flera orsaker. LÄS MER

 2. 2. Konflikten mellan renskötande samer och lokalbefolkningen i Lappland : En analys av ansökningar om skoterförbud och bygglov inom samebyars betesområde

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caroline Eriksson; Hanna Laukkanen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är dels att analysera gällande rätt i frågor angående samebyars ansökan om skoterförbud enligt terrängkörningslagstiftningen samt övrig lokalbefolknings ansökan om bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900), dels att studera ett urval av kommun och länsstyrelsens beslut gällande skoterförbud och bygglov. Fokus ligger på landskapet Lappland, till största del Gällivare och Kiruna kommuner, och uppmärksammar lokala konflikter. LÄS MER

 3. 3. Avtal om kostnader för planarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jakob Lundberg; Martin Carlbring; [2017]
  Nyckelord :Plankostnad; Planavgift; Taxa; Plankostnadsavtal; Plan- och bygglagen; Planrelaterade utredningar; Likställighetsprincipen; Självkostnadsprincipen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Municipalities have large costs for their work with detailed development plans and area regulations. These planning costs are funded in different ways. Legislation permits municipalities to charge property owners for the planning costs of a certain plan, if the properties benefit from the plan by receiving building permits. LÄS MER

 4. 4. Vem äger fastigheten? : Tvister om hävning, återgång och bättre rätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Elin Gillberg; [2017]
  Nyckelord :Disputes; cancellation; return; superior title; Tvister; hävning; återgång; bättre rätt;

  Sammanfattning : Varje år hamnar ett antal fastighetstvister om hävning, återgång och bättre rätt i tingsrätterna. Dessa tvister antecknas i fastighetsregistret, men utan någon information om vad tvisterna handlar om. LÄS MER

 5. 5. Undantagsparagrafen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jonas Lundström; [2015]
  Nyckelord :Successiv förbättring; Fastighetsbildning; Undantagsparagraf; FBL 3 kap. 9 §; Lämplighetsvillkor; fastighetsindelning; Property formation; Property development; Suitability conditions; Gradual improvement; division into property units; Law and Political Science; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the real property formation act 3 chap. 1 and 5 §§ you will find the general conditions of suitability for a property unit and the financial requirements for agricultural - and forestry property units. These conditions should be fulfilled in every conversion or the formation of a property unit and at an easement action. LÄS MER