Sökning: "bäver"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet bäver.

 1. 1. The relative importance of beavers (Castor fiber) and browsers on the recruitment of broad-leaved trees in riparian areas

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Matilda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :beaver; Castor fiber; ungulates; herbivory; broad-leaved; riparian; conservation management;

  Sammanfattning : Managed forest landscapes in Sweden are dominated by boreal coniferous forest and are deficient in broad-leaved trees. Both beavers (Castor fiber) and ungulate browsers prefer broad-leaved trees to conifers, and the interaction between multiple herbivores may have a considerable impact on the recruitment of deciduous trees in riparian areas. LÄS MER

 2. 2. Jaktens påverkan på bäverpopulationen i Färnebofjärdens nationalpark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Elina Eriksson; [2018]
  Nyckelord :bäver; bäverjakt; jakttryck; Färnebofjärdens nationalpark;

  Sammanfattning : The beaver hunt in Färnebofjärdens national park started in 2002. The aim of the hunt was to decrease the beaver population and save the deciduous trees close to the waterline which are very important for many other species in the national park. The northern part of the national park is however free from beaver hunt. LÄS MER

 3. 3. Bävergäll : En historisk studie av bävergäll inom svensk läkekonst

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Judit Grein; [2016]
  Nyckelord :Castoreum; beaver; folk medicine; hysteria; Bävergäll; castoreum; bäver; folkmedicin; hysteri;

  Sammanfattning : Bävergäll har använts som läkemedel i över 2500 år, både inom folkmedicin samt skolmedicin.  Inom läkekonsten kallas bävergället ofta castoreum och det är baserat på det torkade innehållet i s.k. bävergällpungar, vars starkt luktande sekret är avsett för bäverns revirmarkering. LÄS MER

 4. 4. Bäverns återkomst till Norrbotten : Återintroduceringen av bäver 1960-1976

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johansson Malin; [2016]
  Nyckelord :Reintroduction; Beaver; Återintroducering; bäver; Castor Fiber; Norrbotten;

  Sammanfattning : 1871 var bäver utrotad i Sverige, 1922 gjordes den första återintroduceringen i Jämtland. Det dröjde ända till 1960-talet innan bäver återintroducerades i Norrbotten. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar bävern skogens värden?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Andreas Sund; [2009]
  Nyckelord :Bäver; Våtmark; Viltskador;

  Sammanfattning : The activities of beavers in forested landscapes affect both ecological and economical values. The creation of the dynamic wetland mosaic associated to beaver activities can even improve the quality of water and have been documented as an important landscape engineer affecting the environment for many species. LÄS MER