Sökning: "bålstyrka"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet bålstyrka.

 1. 1. Effekter på posturalt svaj och bålstyrka efter fyra veckors knäböjsträning på stabilt respektive instabilt underlag : En experimentell pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Marcus Jansson; Karin Lext; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Knäböj är en populär dynamisk övning som involverar bålen. Övningen kan utföras på stabilt eller instabilt underlag. Tidigare studier har visat på att bålmuskelaktiviteten mätt med EMG har varit liknande oavsett underlag. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan effekterna av statisk och dynamisk bålmuskulaturträning och dess samband med utvecklingen av balans : En randomiserad experimentell interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Oscar Johansson; Emil Wallin Angelöf; [2019]
  Nyckelord :Balans; bålstyrka; knäböj; posturalt svaj;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Balans är en kombination av motoriska och sensoriska system som alla måste fungera väl för att människan ska klara av även enkla uppgifter, det går att mäta både genom dynamiska rörelser och statiska positioner på kraftplattor. I de motoriska systemen ingår muskler och denna studie fokuserar främst på bålens muskulatur som alltid måste arbeta för att motverka fall vid både frivilliga och ofrivilliga tyngdförflyttningar. LÄS MER

 3. 3. Bör atleter inkludera bålträning? Bålträningens effekt på balans hos atleter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Isak Lisspers; Anders Vedin; [2019]
  Nyckelord :atleter; balans; bålstabilitet; bålstyrka; prestation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Styrkeökande och stabiliserande träning för bålen, ofta definierat som träning för att förbättra bål och höftkontroll, är en integrerad del av atletisk utveckling. Mycket forskning är genomförd angående bålträningens effekt på balans hos patienter i rehabiliterande syfte, men lite är känt om bålträningens effekt på balans hos atleter. LÄS MER

 4. 4. Knäböj och frontböjs påverkan på isometrisk bålstyrka samt på posturalt svaj – en interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Martin Sjöstedt; Gustav Mannesson; [2018]
  Nyckelord :Balans; frontböj; isometrisk bålstyrka; knäböj; posturalt svaj;

  Sammanfattning : Bakgrund: Knäböj är en av de mest vanligt förekommande övningarna vid träning av nedre extremitet och används både som vardagsträning, i rehabiliteringssyfte och inom styrkesporter. Två vanliga varianter av knäböj är knäböj, med skivstången bakom huvudet vilande på trapeziusmuskulaturen, och frontböj, med skivstången på framsidan på kroppen vilandes under clavikeln och på främre delen av axeln. LÄS MER

 5. 5. Effekten av ett skadeförebyggande träningsprogram på skador i nedre extremiteterna hos unga fotbollsspelande flickor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Sara Englund; Josephine Ekstrand; [2009]
  Nyckelord :knäskador inom fotboll; ACL; främre korsband; fotbollstjejer; skadeförebyggande träning;

  Sammanfattning : Skador i de nedre extremiteterna, främst knäskador, är ett stort problem inom damfotbollen. Studier har visat att risken för unga fotbollspelande tjejer att drabbas av en främre korsbandsskada är 5-6 gånger så stor som för pojkar i samma ålder. LÄS MER