Sökning: "båstads utveckling som badort"

Hittade 1 uppsats innehållade orden båstads utveckling som badort.

  1. 1. Nordens Sorrento : Båstads utveckling som badort 1900-1939

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :Martin Ulvbielke; [2011]
    Nyckelord :Båstad; Badort; Tennis; Turism;

    Sammanfattning : Under 1800-talet var Båstad redan etablerad som badort. Orten marknadsfördes som kurort som bl.a. erbjöd havsbad som medicinsk behandlingsmetod. LÄS MER