Sökning: "börsen och samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden börsen och samhället.

 1. 1. Innehålls- och kvalitetssprinciper enligt GRI : En jämförande studie av sju Svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Johansson; Christina Thomassen; [2017]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Sustainable development; CSR; GRI; Content- and qualityprinciples; Stakeholder Inclusiveness; Sustainability Context; Balance; Comparability; Clarity; Hållbarhetsredovisning; Hållbar utveckling; CSR; GRI; Innehålls- och kvalitetsprinciper; Intressenternas delaktighet; Hållbarhetssammanhang; Balans; Jämförbarhet; Klarhet;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisning är ett sätt för företag att redogöra för hur de arbetar med samhällsansvar. Detta ansvar benämns Corporate Social Responsibility (CSR) och speglar tre dimensioner, miljömässigt, socialt, och ekonomiskt ansvar. LÄS MER

 2. 2. Svenska företags motiv till hållbarhetsrapportering : Är det till nytta för alla?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Magdolna Berg; Örnebro Camilla; [2014]
  Nyckelord :sustainability reporting; motive; EU; Sweden; GRI; voluntary; obligatory; hållbarhetsrapportering; motiv; EU; Sverige; GRI; frivillighet; obligatorisk;

  Sammanfattning : AbstraktTitel: Svenska företags motiv till hållbarhetsrapportering – Är det till nytta för alla?Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Magdolna Berg och Camilla ÖrnebroHandledare: Jan SvanbergDatum: 2014-06Syfte: Företagens hållbarhetsrapportering är frivilligt i nuläget. De regleringar som finns gäller rapportering om olika miljöpåverkan men inte inom ramen av en hållbarhetsrapport utan som en del av årsredovisningen eller övriga rapporter till lokala myndigheter. LÄS MER

 3. 3. To trust or not to trust? : En kvantitativ studie om relationen mellan social tillit och börsintroduktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Isabelle Skantz; Monica Flatås; [2011]
  Nyckelord :Social trust; IPO; Social tillit; Börsintroduktioner;

  Sammanfattning : En fråga som förr eller senare dyker upp i växande företag är beslutet om en introduktion på börsen ska genomföras eller inte och statistik visar på att antalet börsintroduktioner skiljer sig markant mellan olika länder. Tidigare forskning på vad som kan förklara dessa internationella skillnader är relativt begränsad och finns endast i en liten omfattning. LÄS MER

 4. 4. Företagsförvärv : Abnorma avkastningseffekter på börsen vid olikheter i konjunkturläge respektive branschtillhörighet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Izla Öz; [2010]
  Nyckelord :Acquisition; Event Study; Abnormal returns; Market-adjusted model; Synergy; Företagsförvärv; Eventstudie; Abnorm avkastning; Justerade marknadsmodellen;

  Sammanfattning : I denna studie har aktieutvecklingen hos förvärvade börsnoterade företag vid budets offentliggörande studerats. Företagen som förvärvades under lågkonjunkturen år 2007-2009, och högkonjunkturen år 2001-2004 har undersökts för att se om det finns någon skillnad i aktieprisutvecklingen som skulle kunna bero på vilket tillstånd ekonomin i samhället befinner sig. LÄS MER

 5. 5. Hur företags CSR-redovisning har utvecklats över tiden - En studie beserad på tre svenska börsbolag

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Axelsson; Camilla Carlsson; Sofia Molinder; [2008-08-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problemformulering: Den alltmer ökade medvetenheten som kan ses i samhället kring etik, miljö och sociala förhållanden avspeglas även i näringslivet. Samhället ställer allt högre krav på företagen och dess verksamhet, krav vilka företagen nu måste försöka nå upp till för att bibehålla sitt anseende utåt. LÄS MER