Sökning: "börskrasch"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet börskrasch.

 1. 1. ARL - anledningen till nästa börskrasch? : En kvantitativ studie om ARL:s påverkan på den svenska aktiemarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Einar Dagerhem; Simon Strömberg; [2020]
  Nyckelord :audit report lag; stock price crash risk; Stockholm stock exchange; audit report lag; aktieprisfall; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Tidsperioden mellan räkenskapsårets slut och datumet för påskriven revisionsberättelse benämns audit report lag (ARL). Anledningarna till att ARL uppstår har studerats i stor utsträckning, men de konkreta effekterna som uppstår till följd av ARL är mindre studerade. LÄS MER

 2. 2. Går det att förutse börskrascher?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Totte Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Börskrasch; log periodicitet; överavkastning; hög-beta; CAPM; finansbubbla; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen använder en teori utvecklad av Sornette (2004) för att ta reda på om det går att förutsäga börskrascher och om det går att använda den informationen för att få en överavkastning från börsen. Resultatet är att det går att göra och rapporten visar på en stor statistiskt säkerställd överavkastning i förhållande till en vanlig hög-beta-strategi. LÄS MER

 3. 3. Modellerande av förhållande mellan P/E-tal och nedgångar på OMXS30

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Matematisk statistikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Matematisk statistikTekniska högskolan

  Författare :Jon Hedström; Johan Vidlund; [2014]
  Nyckelord :P E-tal; nedgang; riskmatt; logistisk regression;

  Sammanfattning : Den rapport du just ska till att läsa är ett kandidatarbete i matematisk statistik skrivet vid matematiska instutitionen, Linköpings Universitet. Det område som undersöks är att om man med hjälp av P/E-tal kan förutsäga kraftiga börsnedgångar (börskrascher) på OMXS30. LÄS MER

 4. 4. Var det New Deal som tog USA ut ur den stora depressionen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Oskar Hansson; [2012]
  Nyckelord :Finanskris; kris; depression; den stora depressionen; FED; Roosevelt; Hoover; monetarism; guldmyntfot; Harrison; Friedman; Romer; Rothbard; Temin; Eichengreen; Norberg; Federal Reserve; krasch; börskrasch; Schwartz; NIRA; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den stora depressionen är fortfarande högaktuell. Det stimulanspaket som nu genomförs i USA, genomförs eftersom det finns en bred uppfattning om att New Deal fungerade. Men förklaringarna på vad som hände under depressionen skiljer sig åt. Allmänhetens bild av den stora depressionen skiljer sig ofta från experternas. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer påverkar aktiemarknadsutvecklingen? och vilka andra faktorer påverkar enskilda aktiekurser?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Elias Cederson; [2007]
  Nyckelord :Bullmarket; bearmarket; stockmarket; aktier; börsbubbla; börskrasch; aktiemarknaden; börsen;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om en kartläggning av faktorer som, enligt författarens uppfattning och erfarenhet, orsakar aktiekursvariationer och påverkar utvecklingen på aktiemarknaden. Före kartläggningen av dessa faktorer framhävs vikten av den amerikanska aktiemarknaden och dess influens på världens övriga börser. LÄS MER