Sökning: "börskraschen 2008"

Hittade 1 uppsats innehållade orden börskraschen 2008.

  1. 1. Bankers ansvar : En studie om svenska bankers CSR-arbete

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Per Nykvist; [2013]
    Nyckelord :CSR; Sustainability; SRI; Banks; Customers; CSR; Hållbarhet; SRI; Banker; Kunder;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur tre banker; Swedbank, SBAB och SEB arbetar med Corporate Social Responsibility (CSR) och hur deras kunder påverkas av och relaterar till dess CSR. Sedan framförallt börskraschen 2008, som till stor del skapades av bankers socialt och ekonomiskt oansvariga agerande, så har CSR begreppet ökat något enormt inom bankbranschen. LÄS MER