Sökning: "börsvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet börsvärde.

 1. 1. Hållbarhet som värdedrivare - En kvantitativ studie om hur marknaden prissätter hållbara bolags aktier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Alexandersson; Felix Sjöberg; [2020-07-09]
  Nyckelord :hållbarhet; marknadsvärde; börsvärde; sin stocks; ESG; Thomson Reuters; Europa; hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Kravet på hållbarhetsredovisning som infördes2017 har gjort icke-finansiella rapporter mer tillgängliga för allmänheten. Tidigare studier harvisat på ett positivt samband mellan såväl hållbarhet och finansiella prestationer somhållbarhet och marknadsvärde. LÄS MER

 2. 2. ESG-betyg och företagsvärdering : En studie om ESGs påverkan av en akties värdering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Simon Rönning Andersson; Jacob Rönning; [2020]
  Nyckelord :[email protected]; Jesper Huric;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit ett allt mer förekommande begrepp, idag kommunicerar de flesta företagen att de på ett eller annat sätt försöker bidra till en bättre och mer hållbar värld. Ett viktigt begrepp inom hållbarhet är ESG som står för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. LÄS MER

 3. 3. Momentumstrategier med mindre bolag i Sverige : En studie på Nasdaq Stockholm

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :André Pommer; Vilhelm Nordin; [2020]
  Nyckelord :Momentum; Investeringsstrategi; Småbolag; NASDAQ Stockholm; Stockholmsbörsen; Fama och French trefaktormodell;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om två olika momentumstrategier applicerat på mindre bolag i Sverige kan generera överavkastning. Momentumstrategier är investeringsstrategier som bygger på historisk prisdata och enligt den effektiva marknadshypotesen ska dessa inte kunna ge en överavkastning på en svagt effektiv marknad. LÄS MER

 4. 4. Nyckelhantering för bitcoin : En studie om hur användare hanterar privata nycklar och hur säkerheten kan förbättras

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Gunnar Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Bitcoin; cryptocurrency; private keys; Bitcoin wallets; backup; Bitcoin; kryptovaluta; privata nycklar; Bitcoin-plånböcker; säkerhetskopiering;

  Sammanfattning : Bitcoin har framträtt som den mest igenkännbara kryptovalutan sedan igångsättningen 2009 och har vid skrivande tillfälle ett börsvärde på 1,6 biljoner svenska kronor. Detta ihop med den ekonomiska friheten som Bitcoin erbjuder gör att användarantalet ständigt ökar. LÄS MER

 5. 5. P/E-tals användning i investeringssyfte : Ett test av den effektiva marknadshypotesen på den svenska aktiemarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Grahn; Niklas Birkemalm; [2020]
  Nyckelord :Avkastning; P E-tal; aktier; börsvärde; effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Sambandet mellan P/E-tal och avkastning har undersökts flertalet gånger förut. Forskare världen över har erhållit varierande resultat och ingen enighet gällande sambandet har uppnåtts. LÄS MER