Sökning: "b -Uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 3928 uppsatser innehållade orden b -Uppsats.

 1. 1. “En talare åt gången” - En kvantitativ undersökning av hur manliga och kvinnliga politiker avbryts i 2010-talets slutdebatter i Sveriges Television

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alex Kennegård; Emelie Skoog; Ida Palm Ekspong; [2022-02-24]
  Nyckelord :Public service; final debate; gender equality; party leader; female politicians; male politicians; interruption; conversational analysis;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the essay is to investigate whether female and male party leaders are being interrupted equally, during the 2010s final debates in Sveriges Television (SVT). This, due to Public Service’s requirements of conducting equal programme activities, where interruptions are used as a measurement of equality. LÄS MER

 2. 2. Domskäl utan slut - en sista väg ut?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jasmin Bouizgarne; [2022-01-28]
  Nyckelord :Positiv rättskraft; Negativ rättskraft; Rättskraft; Oskyldighetspresumtionen; Fri bevisvärdering; RH 2015:40; NJA 2015 s. 141; Resning; Resningsinstitut;

  Sammanfattning : Frågan om B kan dömas för att ha anstiftan A till mord trots att A genom en lagakraftvunnen dom friats från samma mord har prövats av Svea hovrätt i ett avgörande från 2015 och besvarades jakande. Denna fråga ställdes av Welamsons avhandling i samband med ikraftträdandet av nya rättegångsbalken år 1949. LÄS MER

 3. 3. Understanding views on sufficient clothing consumption: Using Q methodology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Katla Eiríksdóttir; [2022]
  Nyckelord :Sufficiency; consumer perceptions; clothing consumption; social practice theory; Q methodology; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Overconsumption of clothes is a global environmental and social problem, where 80 billion new clothing is produced each year. Efficiency measures have focused on improving resource efficiency on the production side and improving clothing care on the consumer side. However, literature shows that these measures are not enough. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans perspektiv på syskons delaktighet i vården till kritiskt sjuka barn på BIVA under COVID-19 pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Paula Muhl Pollari; Daniel Wake Hamel; [2022]
  Nyckelord :barnintensivvård; besöksrestriktioner; COVID-19; delaktighet; familjecentrerad vård; sjuksköterska; Sverige; syskon; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen deklarerade i mars 2020 COVID-19 till en pandemi. Sjukvårdsavdelningar över hela världen vidtog åtgärder för att minska smittspridningen och besöksrestriktioner inom vården var en av dem. På BIVA i Sverige innebar besöksrestriktionerna att endast en förälder åt gången fick vara hos det sjuka barnet. LÄS MER

 5. 5. Hur effektivt är kombinationsterapi med adefovir och lamivudin jämfört med monoterapi med adefovir hos personer med kronisk hepatit B

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emilia Johansson; [2022]
  Nyckelord :Hepatit B virus; kronisk hepatit B; adefovir; lamivudin;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hepatit B virus (HBV) tillhör familjen hepadnavirus och kronisk HBV finns hos ungefär 257 miljoner människor. Kronisk HBV kan orsaka levercirros och hepatocellulärt karcinom (HCC) och andra svåra leversjukdomar vilket leder till 887,000 dödsfall per år. Symptomen för HBV är illamående, gulsot och mörkfärgat urin. LÄS MER