Sökning: "b -upsats brott"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden b -upsats brott.

 1. 1. Reinforcement Layout in Concrete Pile Foundations : A study based on non - linear finite element analysis

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Mohammad Mustafa Angar; [2020]
  Nyckelord :Pile cap; Nonlinear finite element analysis; ATENA 3D; Reinforcement layout; Strut and tie method; Pålfundament; icke-linjära finita elementmodeller; strut and tie-metoden;

  Sammanfattning : The main topic of this thesis concerns the behavior of concrete pile cap supported by four piles with two varying positions of longitudinal reinforcements. The positions include top of piles and bottom of the pile cap. For this purpose, non-linear finite element models of a pile cap are created using software ATENA 3D. LÄS MER

 2. 2. Extensional Instability in Complex Fluids: A Computational Study

  Master-uppsats, KTH/Strömningsmekanik och Teknisk Akustik

  Författare :Muhammed Abdulrazaq; [2020]
  Nyckelord :Complex Fluids; Computational Rheology; Elastoviscoplastic Fluids; Instability.; Komplexa vätskor; Beräkningsreologi; Elastoviskoplastiska vätskor; Instabilitet.;

  Sammanfattning : In this study, instability and failure in complex fluids (Elastoviscoplastic fluids) is explored using the classic Considère (F˙ < 0) and stress curvature (σ¨ < 0) criteria. Employing the Saramito model, numerical simulation of the extensional protocol on non-Newtonian fluids is carried out. LÄS MER

 3. 3. Djurskyddslagstiftningen ur ett rättsutvecklingsperspektiv - En studie av svenskt djurskydd genom tiderna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Gyllenhammar; [2020]
  Nyckelord :rättshistoria; legal history; djurskyddslagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats behandlar djurskydd ur ett rättsutvecklingsperspektiv från tiden innan vår tidräkning och fram till idag. Jag redogör för de ideologiska och filosofiska strömningar som lett fram till de olika förändringar som skett under århundradena. LÄS MER

 4. 4. Uteslutande från subsidiärt skydd på grund av förövandet av ett allvarligt brott : En komparativ studie av Sverige och Frankrike

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sami Chérif; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden and France have, since the alleged migration crisis, received many asylum seekers. These two countries, although publicly defenders of the right to asylum, have in recent years erected more strict rules concerning immigration. LÄS MER

 5. 5. Förvirring om tillfällig sinnesförvirring - En undersökning av den straffrättsliga hanteringen av tillfälligt sinnesförvirrade lagöverträdare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Stridh; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; tillfällig sinnesförvirring; straffansvar; medvetenhet; uppsåt; psykisk störning; allvarlig psykisk störning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det förekommer att brott begås av personer som i gärningsögonblicket inte var ”sig själva”. Inom straffrätten brukar man då tala om ett tillstånd av tillfällig sinnesförvirring. Det har länge varit osäkert hur straffrättssystemet bör hantera brott som begås under påverkan av ett sådant tillstånd. LÄS MER