Sökning: "b sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden b sjuksköterska.

 1. 1. Att vårda patienter med blodsmitta : -Ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mimmi Eriksson; Carolina Nelson; [2019]
  Nyckelord :Blodsmitta; Erfarenheter; Kunskap; Sjuksköterska; Vårda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodsmitta finns över hela världen, de vanligaste är HIV, hepatit B och hepatit C. I världen lever omkring 320 miljoner människor med hepatit B eller C och cirka 30 miljoner med HIV. LÄS MER

 2. 2. Formella och informella vårdinsatser äldre individer i Karlskrona kommun nyttjar. : En kvantitativ studie i samarbete med Swedish National Study on Aging and Care Blekinge.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Olga Norman; Nanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Formella insatser; Hemsjukvård; Hemtjänst; Informella insatser; Informella vårdgivare; Närstående; Ordinärt boende; Personcentrerad omvårdnad; Äldre.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medellivslängden i Sverige stiger och är bland de högsta i Europa, vilket ökar trycket på en fungerande kommunal hemsjukvård och hemtjänst (formella insatser). Samtidigt sjunker andelen äldre individer som får formella insatser vilket innebär att ett stort ansvar läggs på närstående (informella insatser). LÄS MER

 3. 3. Förekomst av smärta hos personer över 60 år med, respektive utan förmaksflimmer : En kvantitativ studie i samarbete med Swedish National Study on Aging and Care Blekinge

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Linn Svensson; Sofie Bodin; [2018]
  Nyckelord :förmaksflimmer; personcentrerad vård; smärta; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen står inför en åldrande befolkning och med åldern ökar prevalensen av både förmaksflimmer och smärta. Efter hand som befolkningen ökar kommer sjukvården möta allt fler äldre patienter med komplexa sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på akutmottagningar : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofie Fredenholm; Karin Persson; [2017]
  Nyckelord :Emergency department; experience; exposure; nurse; risk; threat; violence; Akutmottagning; hot; riskfaktorer; sjuksköterska; upplevelse; utsatthet; våld;

  Sammanfattning : Bakgrund; Hot och våld förekommer dagligen inom verksamheter där vårdpersonal har nära kontakt med människor. Akutmottagningar tillhör en av de mest utsatta vårdmiljöer för hot och våld mot sjuksköterskor. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av patienter med blodsmitta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Aynur Hasanli; [2017]
  Nyckelord :Blodsmitta; hepatit; HIV; omvårdnad; patienter; sjuksköterska; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor utsätts dagligen för risken att smittas av infektionssjukdomar genom skär- och stickskador. Årligen sker två miljoner skär- och stickskador hos vårdpersonal runt omkring i världen. God arbetsteknik och basala hygienrutiner kan reducera risken för skär- och stickskador. LÄS MER