Sökning: "b uppsats historia"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden b uppsats historia.

 1. 1. Hur AI diskuteras i fackpressen : Ett försök till tematisk analys av AI-artiklar på computersweden.idg.se

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Fredrik Björling; [2019]
  Nyckelord :AI; Artificiell intelligens; ComputerSweden; fackpress;

  Sammanfattning : Abstract   Artificiell Intelligens, eller AI, är ett ord som ofta nämns i datalitteraturen nu för tiden. Så har det också varit vid några tillfällen förr i datorernas historia, men då har förväntningarna inte infriats. LÄS MER

 2. 2. Byggcykel eller cykeltur? : En studie av byggcykelteorins tillämpbarhet på 1900-talets Sverige

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Jenny Holmquist; [2018]
  Nyckelord :Byggcykler; ekonomisk historia; inkomster; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : I denna b-uppsats testas Lennart Schöns byggcykelteori genom att löneinkomster för arbetare inom byggnadsindustrin jämförs med träindustriarbetares och järn- stål- och kopparverksarbetares löneinkomster. Antagandet för uppsatsen är att om byggcykelteorin stämmer så kommer den reala löneutvecklingen följa ett cykliskt mönster som sträcker sig över en 20-årsperiod. LÄS MER

 3. 3. Hur man gör praktiska övningar till en integrerad del av historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Magnus Lundstedt; [2016]
  Nyckelord :Historia; historiemedvetenhet; rollspel; historiska begrepp; praktiskt arbete;

  Sammanfattning : SammanfattningMitt arbete i skolan i ämnet historia har ofta utgått från textbehandling som arbetsmetod. Detta kan jag som lärare uppleva som oinspirerande och enformigt, och liknande respons har jag fått från elever. LÄS MER

 4. 4. Filosofi: en skola för frihet? : Om Unescos filosofiarbete och legitimitetsfrågan

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :B Eric Gustafsson; [2011]
  Nyckelord :Filosofi; ämnesdidaktik; filosofididaktik; UNESCO; legitimitetsfrågan;

  Sammanfattning : Detta arbete är en uppsats på avancerad nivå inom det utbildningsvetenskapliga fältet och undersöker hur skolämnet filosofi legitimeras utifrån Unesco:s filosofiarbete. Utgångspunkten är vad som kallas de didaktiska grundfrågorna – eller Vad?, Hur? och Varför? ett visst ämne studeras  – och uppsatsen berör således även filosofididaktik i stor utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Lika barn leka bäst? : Affärskulturella upplevelser från Bosnien & Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Johanna Axen; Julia Dahlin; Aida Muhic; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats har i syfte att undersöka och framföra svenska affärsmäns upplevelser av den bosniska affärskulturen. Det vi ville ta reda på var hur svenskar upplevde affärskulturen i landet men även undersöka hur svenskar som är födda i Bosnien och Hercegovina (B&H) upplevde affärskulturen. LÄS MER