Sökning: "b uppsats litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden b uppsats litteraturstudie.

 1. 1. Konsten att lindra ett nålstick - En litteraturstudie med fokus på omvårdnadsinterventioner för nålrädda patienter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elisabeth Nilsson; Sofie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Nålrädsla; Omvårdnadsinterventioner; Smärta; Personcentrerad vård; Ångest;

  Sammanfattning : Dagens sjukvård står inför flertalet problem där några av dem är bristen på compliance till vaccinationsprogram och en minskning av villiga bloddonatorer, orsaker som b.la. grundar sig i patienters rädsla gentemot nålar. LÄS MER

 2. 2. Hantering av CNC-program i tillverkande miljöer

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Elle Edström; Alex Warris; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The market for industrial robots has seen exponential growth in recent years, leading to new challenges for industrial robot manufacturers. These increases in demand have been fluctuating, and as a way of coping with the new uncertainties, supply chain flexibility (SCF) has become a higher priority for many actors in the sector. LÄS MER

 3. 3. Objektrelationer hos livsstilskriminella män : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Sophia Lindblom; [2018]
  Nyckelord :Lifestyle criminality; Antisocial personality disorder; Psychopathy; Object relations; Treatment; Livsstilskriminalitet; Antisocial personlighetsstörning; Psykopati; Objektrelationer; Behandling;

  Sammanfattning : Inledning: I föreliggande litteraturstudie analyseras tre kvantitativa studier somundersökt sambanden mellan objektrelationer och antisocial personlighetsstörningoch psykopati hos kriminella män. Målgruppen överensstämmer väl med personermed kriminell livsstil. LÄS MER

 4. 4. Kuna Yala – Effekter av lokal involvering inom destinationsutvecklingen : B-uppsats

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Adam Jakobsson; Pontus Lindberg; [2014]
  Nyckelord :Community based tourism; Destination development; San Blas Islands; Kuna Yala; Lokalsamhällsbaserad turism; Destinationsutveckling; San Blasöarna; Kuna Yala;

  Sammanfattning : This essay has examined how the local community is involved with the tourism development on the San Blas islands and how it effects the destinations development. The method of choice has been a qualitative interview with an operator that offers trips to the destination. LÄS MER

 5. 5. Hur företag integrerar anställda för ökad innovation : Empirisk studie av sju företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Dann Haimovitch; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gemensamt för alla innovationsprocesser är att de alltid startas upp med en idégenerering, men studier påvisar att innovativa idéer sällan uppkommer spontant eller informellt inom företag. Dock hävdar teoretiker att om företag ska bli mer innovativa, så måste de öppna upp sin organisation och dra nytta av alla anställdas idéer och kreativa kompetens. LÄS MER