Sökning: "b uppsats religion"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden b uppsats religion.

 1. 1. Religiösa artefakter och symboler i en modern värld : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Olivia Paulsson; Therese Larsen; [2020]
  Nyckelord :Religion religionsvetenskap religiösa artefakter symboler skola ämnesdidaktik intervjustudie;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats undersöker vi hur nya uttrycksformer av religiositet presenteras i den moderna världen. Uppsatsen undersöker vilka religiösa artefakter och symboler som förekommer bland nio respondenter och vilken betydelse de tillskriver dem, samt respondenternas inställning till religiösa artefakter i det privata och offentliga mötet. LÄS MER

 2. 2. Änglars funktion : En jämförande studie av hur änglar framställs i en kristen respektive nyandlig kontext

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Irina Ilvesten; [2016]
  Nyckelord :Angelologi; Änglar; New Age; Spiritualitet; Kristendom; Healing; Meningssystem;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur änglars funktion beskrivs i en kristen respektive nyandlig kontext. Materialet utgörs av texter från sex samtida författare som på olika sätt behandlat frågan; Harold Bloom, Billy Graham, David Albert Jones, Susan R. Garrett, Lorna Byrne och Doreen Virtue. LÄS MER

 3. 3. Asatrons symboler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Larsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks den moderna asatron och mer konkret de religiösa symboler som är kopplade till denna religion. Syfte är att analysera den moderna asatrons symboler i Sverige och Danmark samt att undersöka om det finns någon skillnad mellan de religiösa symboler som används i dessa två länder. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan hällbilder och runor?  : Samlokaliseringar och gemensamma symboliseringar av levnadsvärlden

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Leif Stille; [2015]
  Nyckelord :rock art figures; runes; colocalization; symbolization; semantic sferes; life world; cosmology; religion; cultural continuity; hällbilder; runor; samlokalisering; symbolisering; semantiska sfärer; levnadsvärld; kosmologi; religion; kulturkontinuitet;

  Sammanfattning : Författaren till denna uppsats har ett brett allmänt intresse av alla tänkbara relationer mellan hällbilder och runor ur ett vitt spektrum av aspekter såsom kronologiska, kulturella, epokmässiga, geografiska, semiotiska, språkfunktionella och skrifthistoriska. Särskilt intressant vore att kartlägga och analysera, hur hällbilder och runor kan symboliskt uttrycka religiösa, rituella, kosmologiska och livsåskådningsmässiga föreställningar och ideal. LÄS MER

 5. 5. Twilight - en alternativ religion för det tjugoförsta århundradet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linn Olsson; Mirja Danielsson; [2012]
  Nyckelord :twilight; identitet; religion; tro; paranormal romance; vampyrer; populärkultur; övernaturliga fenomen; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Uppsatsens titel: ”Twilight – en alternativ religion för det tjugoförsta århundrandet” – En text och receptionsanalys av Twiligth som populärkulturellt fenomen. Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap vid Instutitionen för Kommunikation och Medier, Lunds Universitet Kurs: MKVA21:4, B-uppsats, HT 2011 Författare: Mirja Danielson & Linn Olsson Handledare: Marja Åkerström Nyckelord: twilight, identitet, religion, tro, paranormal romance, vampyrer, populärkultur, övernaturliga fenomen. LÄS MER