Sökning: "b uppsats svenska som andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden b uppsats svenska som andraspråk.

 1. 1. Inlärning av inversion och placering av negationen i inlärarspråk : En studie av svenskans ordföljdsinlärning vid topikalisering och placering av negationen hos vuxna andraspråksinlärare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Nesrin Sjögren; [2018]
  Nyckelord :inversion; satsadverbialet inte; huvudsatser; bisatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vuxna andraspråksinlärare hanterar svenskans omvända ordföljd eller inversion i påstående satser i skriftligt språk och att ta reda på hur de hanterar varierande placering av negationen i huvudsatser och bisatser. I undersökningen har tio skriftliga texter analyserats, samtliga skrivna av tio vuxna andraspråksinlärare i svenska som andraspråk 1. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteraturen och ordförrådet – en studie om andraspråkslärares inställning till skönlitteraturläsning som ordinlärning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Ida Blomqvist; [2012-07-09]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; ndraspråksutveckling; lexikon; ordförrådsutveckling; skönlitteratur; litteratur; implicit explicit inlärning;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSIS133, Svenska som andraspråkVårterminen 2012Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 3. 3. Läsförståelse hos svenska gymnasieelever : En undersökning av hur gymnasieelever som läst svenska B respektive svenska som andraspråk B klarar TISUS-testets läsförståelsedel

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Anna Bresche; [2012]
  Nyckelord :Läsförståelse; närläsning; sökläsning och motivation;

  Sammanfattning : Abstract This paper aims to examine reading comprehension among Swedish Upper Secondary School students who are doing their last school year. My research questions are if the students have sufficient reading comprehension to cope with university studies and higher education according to a comprehension test and if there is a difference between students who studied Swedish B course or Swedish as a second language B course. LÄS MER

 4. 4. Fundament i gymnasisttexter : En jämförelse av andraspråks- och förstaspråkselevers skrivande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Martina Söderlind; [2012]
  Nyckelord :fundament; subjektsfundament; informationsstrukturering; svenska som första- och andraspråk; gymnasisttexter;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att jämföra fundament i skriftlig andraspråks- och förstaspråksproduktion. Åtta texter skrivna av elever i årskurs två på gymnasiet utgör undersökningsmaterial. Fyra av eleverna läser kursen svenska som andraspråk B, och fyra av eleverna läser kursen svenska B. LÄS MER

 5. 5. Lärare och läsinlärning i två skolmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Serkan Alas; Funda Yavuz; [2011]
  Nyckelord :Interaktion; kommunikation; lärares förhållnings- och arbetssätt; läsförståelse; läsinlärning; organisering av läsundervisining; proximal utvecklingszon; svenska som andra språk;

  Sammanfattning : Vår uppsats behandlar skolämnena svenska och svenska som andraspråk och olika lärares arbetssätt i två skilda skolmiljöer. Syftet med arbetet var att granska hur lärare arbetar med läsinlärning d.v.s. LÄS MER