Sökning: "b- medie och kommunikationsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden b- medie och kommunikationsvetenskap.

 1. 1. "No Planet B" : An analysis of the collective action framing of the social movement Fridays for Future

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Benedikt Martin Maier; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. You got what I want girl : En feministisk sociosemiotisk studie av representationen av genus i musikvideon ”Please me” av Cardi B och Bruno Mars

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jennifer Henning; [2020]
  Nyckelord :Musikvideo; objektifieringsteorin; semiotik; representation; kvinnligt och manligt; genus inom media;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att undersöka hur en manlig och kvinnlig protagonist framställs och representeras i kontrast till varandra i musikvideon till låten ‘Please me’ framförd av Cardi B och Bruno Mars. Studie utgår från följande frågeställningar: Existerar det en tydlig skillnad i hur sångaren porträtteras beroende på kön? Uppfattas låttexten annorlunda beroende på könet av sångaren, isåfall på vilket sätt? Vilka visuella koder karaktäriseras på de utvalda scenerna? Tidigare forskning påvisar att kvinnor har en tendens att objektifieras i kontrast till männen när det kommer till representation inom media. LÄS MER

 3. 3. "De tänker ju med snoppen" : En kritisk diskursanalys av språkanvändningen kring sexualitet och sexuell njutning i en svensk podcast

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Bergström; Amanda Smideland; [2019]
  Nyckelord :CDA; genus; feminism; sexualitet; sexuell njutning; podcast;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur sexualitet och sexuell njutning konstrueras i podcasten Alice & Bianca - Har du sagt A får du säga B. Syftet är att undersöka om podcasten följer de normer kring patriarkala strukturer som finns i samhället, som går att koppla till sexualitet och sexuell njutning. LÄS MER

 4. 4. "Maktkampen om public service - ett DR drama i två episoder" : en kvalitativ ideologikritisk textanalys av de mediepolitiska avtalen från 2014 och 2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Stine Krutika Nielsen; Therese Lordén Poulsen; [2019]
  Nyckelord :Mediepolitik; Medieavtal; Public service; Danmarks Radio och Ideologikritik; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här studien blir det kastat ljus på de mediepolitiska avtalen i Danmark och hur det kulturella ramverket för public service-mediet DR blir ändrat mellan dessa. Vi går från ett brett avtal till ett smalt, från allt till nischat och från multikultur till monokultur. LÄS MER

 5. 5. Idealet och verkligheten : den skånska lokaljournalistiken

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alva Svenning; Aisza Anna Hubenko; [2019]
  Nyckelord :Lokaljournalistik; nyhetsvärdering; Skåne; Social Sciences;

  Sammanfattning : Informationsspridare, granskare av makten eller förutsättningen för den fria åsiktsbildningen är nyckelbegrepp som ofta beskriver lokaljournalistiken (Nord och Strömbäck 2012:17). Men vad händer när bilden av vad journalistiken borde vara, på ett eller flera plan kolliderar med verkligheten? Uppsatsen undersöker vad som formar lokaljournalistik enligt fyra skånska journalister. LÄS MER