Sökning: "b- uppsats ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden b- uppsats ekonomi.

 1. 1. A Review of Artificial Intelligence used in Assortment Planning : A Suggested Approach Applied in the Fast Fashion Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Alexandra Kosovic; Jeanna Peebo; [2021]
  Nyckelord :Fast fashion; supply chain management; category sales planning; assortment planning; artificial intelligence; supply chain analytics; Snabbt mode; försörjningskedja; kategoristyrning; sortimentsplanering; artificiell intelligens; supply chain analytics;

  Sammanfattning : The short life cycles and highly variable demand in the fast fashion market causes various challenges in a retailer’s supply chain management processes. The essential task at hand is to provide the right product, at the right time, and at the right place. LÄS MER

 2. 2. Vad kostar ett B-körkort?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emil Hermansson; [2015]
  Nyckelord :Prissättning; Facebookbetyg; Asymmetrisk information; Cournot; B-körkort; Business and Economics;

  Sammanfattning : Trafikskolemarknaden omsätter varje år miljardbelopp och är en marknad som de flesta av oss får kontakt med under livet. Eleverna är ofta unga och utbildningen hos en trafikskola kan då bli en tung börda för individens ekonomi, samtidigt som körkortet i sig kan vara en merit i jobbsökande. LÄS MER

 3. 3. SOCIAL HÅLLBARHET I FYSISK PLANERING - Att förstå och tillämpa begreppet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Louise Billqvist; Pia Hjalmarsson; [2014-06-24]
  Nyckelord :Social; hållbarhet; fysisk; planering;

  Sammanfattning : Social hållbarhet. Vad är det och hur kan man i fysisk planering på kommunal nivå arbeta för att uppnå större social hållbarhet? Dessa frågor kommer att undersökas i denna uppsats med hjälp av en intervju och en dokumentstudie inriktad på Borås tätort. LÄS MER

 4. 4. Modernt ledarskap? : En utvärderingsstudie och fallstudie om hur ledarskap förstås på en svensk myndighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Benny Andersson; [2014]
  Nyckelord :Ledarskap; Big Five-modellen; myndighet; modernt ledarskap; transformellt ledarskap; kommunikativt ledarskap;

  Sammanfattning : Andersson, B. (2014). Modernt Ledarskap. C-uppsats i Pedagogik. LÄS MER

 5. 5. Hur marknadsför sig fastighetsmäklarbranschen genom sociala medier idag och hur skulle detta kunna utvecklas?

  M1-uppsats, Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jeanette Malmström; [2012]
  Nyckelord :Fastighetsmäklarbranschen; fastighetsmäklare; sociala medier;

  Sammanfattning : Titel: Hur marknadsför sig fastighetsmäklarbranschen genom sociala medier idag och hur skulle detta kunna utvecklas?   Nivå: B-uppsats     Författare: Jeanette Malmström   Handledare: Jonas Molin, Lecturer, Ph.D. LÄS MER