Sökning: "b- uppsats statsvetenskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden b- uppsats statsvetenskap.

 1. 1. Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Kubra Palani; [2019]
  Nyckelord :SD:s jämställdhetspolitik;

  Sammanfattning : SAMMANDRAGNING B-uppsats i statsvetenskap av Kubra Palani, VT 2019. Handledare: Magnus Lindh ” Sverigedemokraternas (SD) jämställdhetspolitik” Sverigedemokraterna är den enda riksdagsparti som poängterar i sitt partiprogram att det finns biologiska skillnader mellan könen. LÄS MER

 2. 2. Centerpartiet och kärnkraften : En studie av förändring i ett parti

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Mattias Andersson; [2009]
  Nyckelord :Centerpartiet; kärnkraft; uranbrytning; Centerkvinnorna; CUF;

  Sammanfattning : ABSTRACT D Level Essay in Political Science, Autumn Semester 2008 by Mattias Andersson. Tutor: Alf Sundin. “The Swedish Centre Party and Nuclear Power. A Study of Change in a Political Party” The aim of this essay is to examine the policy of the Swedish Centre Party on nuclear power. LÄS MER

 3. 3. Hur mycket inflytande har Polen i EU? -En fallstudie

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Berghe; Katia Nilsson; [2006]
  Nyckelord :Polen; EU; makt; inflytande; CAP; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna B-uppsats behandlar huruvida Polen som medlem av europeiska unionen har stort eller litet inflytande. Vi har genomfört en fallstudie på Polen som är uppdelad i två sektioner. Den första sektionen behandlar Polens potentiella inflytande i EU, där vi har mätt olika indikatorer för att få fram variabler som påvisar inflytande. LÄS MER