Sökning: "b- varumärke"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden b- varumärke.

 1. 1. SAGAN OM DET DIGITALA VARDAGSLIVET - En kvalitativ studie över Telenors tillämpning av narrativitet som strategisk kommunikationsresurs

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofia Lindén; [2019]
  Nyckelord :narrativity; strategic communication; strategy; commercials; branding; values; storytelling; semiotic analysis; narrative analysis.; Narrativitet; strategisk kommunikation; strategi; reklam; varumärke; företagsvärderingar; storytelling; semiotisk analys; narrativ analys;

  Sammanfattning : In the last couple of years, the amount of commercial messages in our society has increased steadily which in turn has made us humans very critical against all kinds of advertising. Brand researcher Douglas B. Holt even claims that this directly threatens brand's trustworthiness. LÄS MER

 2. 2. Optimering orderplock i ett mindre företag

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Rickard Engström; [2017]
  Nyckelord :Order picking; warehouse; error picking; article; orderplock; lager; felplock; artikel;

  Sammanfattning : Arbetet utfördes på Mirro AB som är ett mindre företag som tillverkar skjutdörrslösningar i sin tillverkning i Hillerstorp, Småland. Inom företaget finns två varumärken, Mirro och Pelly System. LÄS MER

 3. 3. B(r)ygga identitet på kaffe - en kvalitativ studie om varumärkesuppbyggande för pionjärer och efterföljare inom kafébranschen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mimmi Huynh; Mattias Olsson; Amelie Åkesson; [2016]
  Nyckelord :Varumärkesuppbyggnad; kafébransch; konkurrensstrategi; varumärkesidentitet; first mover advantage; second mover advantage; relationstriangel; Business and Economics;

  Sammanfattning : TITEL: B(r)ygga identitet på kaffe - en kvalitativ studie om varumärkesuppbyggande för pionjärer och efterföljare inom kafébranschen SEMINARIUMDATUM: 25 maj 2016 KURS: FEKN90 Magisteruppsats i International Marketing och Business Strategy, Företagsekonomi, 30 högskolepoäng (30 ECTS) FÖRFATTARE: Mimmi Huynh, Mattias Olsson, Amelie Åkesson HANDLEDARE: Clara Gustafsson NYCKELORD: Varumärkesuppbyggnad, kafébransch, konkurrensstrategi, varumärkesidentitet, first mover advantage, second mover advantage, relationstriangel SYFTE: Utöka förståelsen kring vilken roll varumärkesuppbyggande har för efterföljande företag när de etablerar sig på den svenska kafémarknaden. METOD: Studien är av explorativ karaktär med en abduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Solceller : Lönsamt och långsiktigt hållbart energiförsörjningsalternativ för Landstinget Blekinge?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :Matilda Svensson; [2016]
  Nyckelord :solar cells; long-term sustainability; economic profitability; self-produced electricity; solceller; egenproducerad el; ekonomisk lönsamhet; långsiktig hållbarhet;

  Sammanfattning : Landstinget Blekinge är en av Blekinge Läns största fastighetsägare och har idag ett stort elbehov på grund av sin energiintensiva verksamhet. I enlighet med organisationens miljöplan finns önskemål om att utreda möjligheterna att producera egen el med solceller. LÄS MER

 5. 5. Snapchat : jakt på uppmärksamhet eller frigörelse av jaget?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Adam Mattebo; Jakob Lundgren; [2016]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven vid institutionen för kommunikation och medier vid Lunds Universitet. Den författades av Jakob Lundgren och Adam Mattebo under ämnet media- och kommunikationsvetenskap och den är skriven på en B-nivå. LÄS MER