Sökning: "b-uppsats enkät"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden b-uppsats enkät.

 1. 1. Lärare, stress och coping : Om passiva och aktiva copingstrategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Angelica Henriksson; Anna Gunnarsson; [2008]
  Nyckelord :Stress; lärare; copingstrategier; aktiv coping; passiv coping;

  Sammanfattning : Gunnarsson, A & Henriksson, A (2008) Lärare, stress och coping: Om passiva och aktiva copingstrategier. B-uppsats i pedagogik 7,5 hp. Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. LÄS MER

 2. 2. Svenska europaparlamentariker vänder hemåt - En teoriprövande studie om svenska europaparlamentarikers nationella partilojalitet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Axel Magnusson; Hans Kjellberg; [2005]
  Nyckelord :integration; Europapartier; transnationalism; Europaparlamentet; partilojalitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi har valt att ägna vår uppsats åt de svenska europaparlamentarikerna. Utgångspunkten för vårt arbete är en B-uppsats från 2001 som handlar de svenska EU-parlamentarikernas inställning till transnationellt partisamarbete. Vi gör en teoriprövande studie av deras uppsats. LÄS MER