Sökning: "b-uppsats kvalitativa intervjuer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden b-uppsats kvalitativa intervjuer.

 1. 1. Marknadsföring av gymnasieskolor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Carlén; Sally Carlsson Cloodt; [2013]
  Nyckelord :marknadsföring; gymnasieskolor; hemsidor; information; profilering; nyliberalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Marknadsföring av gymnasieskolor – En analys av två gymnasieskolor ur ett textanalytiskt- och producentperspektiv Författare: Johan Carlén och Sally Cloodt, Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet. Innehåll: Som studenter i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap har i vår b-uppsats valt att studera två gymnasieskolor i Lund, en fristående och en kommunal, och undersökt hur de arbetar med marknadsföring och kommunikation på deras hemsidor. LÄS MER

 2. 2. Vägledarens paradoxala roll

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Louise Viberg; Viktor Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Ungdomsbrottslighet; Bemötande; Kriminalitet; Förebyggande; Studie- och yrkesvägledning; Stigmatisering; Makt;

  Sammanfattning : För cirka ett år sedan satt vi på samma plats som idag. Vid den tidpunkten skrev vi vår b-uppsats, Irrationella yrkesval, finns det? En uppsats om när studie- och yrkesvägledare anser att en sökande väljer ett irrationellt yrkesval. Den uppsatsen inspirerade oss till det arbete du läser nu. LÄS MER

 3. 3. Vision och praktik : En studie om relationen mellan fyra förskollärares uttalade tankar och genomförda handlingar i bildskapandet tillsammans med barn i åldrarna ett till tre år.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Ulrika Selldén; Emma Nilsson; [2012]
  Nyckelord :barnsyn; bildskapande; delaktighet; förskollärare; materialets tillgänglighet;

  Sammanfattning : Utifrån vår B-uppsats vi skrev våren 2010 och den verksamhetsförlagda utbildningen vi fått under våra studier, har vi uppmärksammat en variation på tillgången av det bildskapande materialet ute på de berörda förskolorna. Hur materialet är presenterat kan skilja sig genom att materialet står i barnens höjd, på öppna hyllor eller bakom låsta dörrar. LÄS MER

 4. 4. Hur lär du dig tala svenska på bästa sätt? : Fyra kontexter för muntliga övningar

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Shirley Gerhardsson; [2011]
  Nyckelord :sfi; muntliga övningar; dialogicitet;

  Sammanfattning : I denna föreliggande uppsats behandlar jag hur inlärare i sfi för akademiker upplever muntliga övningar i undervisningen. Som teoretisk förlaga har jag valt att beskriva dialogicitetens betydelse i undervisningssituationer. För att undersöka detta har jag beskrivit fyra olika övningskontexter som jag använder i min undervisning. LÄS MER

 5. 5. "Jag märker att människor som kanske inte skulle pratat med mig annars gör det nu"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marie-Louise Nilsson; Sandra Nilsson; [2010]
  Nyckelord :bloggar; bloggning; bloggare; sociala medier; personpåverkan; självbild; nätverk; mötesplatser; interpersonell kontakt; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: ” Jag märker att människor som kanske inte skulle ha pratat med mig annars gör det nu.” En kvalitativ undersökning om bloggars betydelse för individen efter dess ankomst i människors vardag Institution: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet Kurs: MKVA21:4, B-uppsats Författare: Marie-Louise Nilsson och Sandra Nilsson. LÄS MER