Sökning: "b-uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet b-uppsats.

 1. 1. Olika vägar till lyckade marknadsavdelningar : En kvalitativ studie av SHL-klubbarna VäxjöLakers, Rögle BK och Örebro HK

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jesper Ekelund; David Andersson; [2021]
  Nyckelord :Partnerskap; relationer; företagsintäkter; marknadsavdelning; professionalisering; kommersialisering; varumärke; elitidrott;

  Sammanfattning : Företagsintäkter och långvariga relationer är idag en viktig del för elitföreningar inom svensk ishockey. Svenska ishockeyföreningar ligger i framkant med hur det kommersiella arbetet hanteras och dess vikt av att ständigt stärka och utveckla sina varumärke. LÄS MER

 2. 2. Till försvar av giljotinen : En normativ studie om det jakobinska skräckväldet i revolutionära Frankrike 1793–1794

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Elias Olsson; [2021]
  Nyckelord :jakobinklubben; Jakobiner; volonté générale; suveränen; sociala fördraget; dygd; terror; skräckvälde;

  Sammanfattning : B-uppsats i statsvetenskap av Elias Olsson, vt-2021, Handledare: Alesia Rudnik.               ”Till försvar av giljotinen, En normativ studie om det jakobinska skräckväldet i revolutionära Frankrike 1793–1794” Syftet med denna studie är att utforska hur Robespierre argumenterade för användningen av statligt revolutionärt våld i syftet att grundlägga ett nytt politiskt system, och utveckla hur dessa begrepp uppstår i en modern kontext. LÄS MER

 3. 3. Hur AI diskuteras i fackpressen : Ett försök till tematisk analys av AI-artiklar på computersweden.idg.se

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Fredrik Björling; [2019]
  Nyckelord :AI; Artificiell intelligens; ComputerSweden; fackpress;

  Sammanfattning : Abstract   Artificiell Intelligens, eller AI, är ett ord som ofta nämns i datalitteraturen nu för tiden. Så har det också varit vid några tillfällen förr i datorernas historia, men då har förväntningarna inte infriats. LÄS MER

 4. 4. “Plata o Plomo?”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Lundahl; Henrik Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Calikartellen; Medellinkartellen; Colombia; Neorealism; Anarkiska system; Samarbete; Attacker; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna B-uppsats har undersökt hur de colombianska drogkartellerna Calis och Medellins handlingar 1980-1996 kan förstås utifrån neorealismens teorier om hur stater interagerar sinsemellan. Neorealism, samt dess avgreningar offensiv och defensiv realism, har använts som teoretiskt ramverk för att analysera när karteller väljer att samarbeta med kontra attackera varandra eller andra väpnade aktörer. LÄS MER

 5. 5. Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Kubra Palani; [2019]
  Nyckelord :SD:s jämställdhetspolitik;

  Sammanfattning : SAMMANDRAGNING B-uppsats i statsvetenskap av Kubra Palani, VT 2019. Handledare: Magnus Lindh ” Sverigedemokraternas (SD) jämställdhetspolitik” Sverigedemokraterna är den enda riksdagsparti som poängterar i sitt partiprogram att det finns biologiska skillnader mellan könen. LÄS MER