Sökning: "b2b inbound marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden b2b inbound marketing.

 1. 1. Inköp av företagsbilar - påverkar Inbound Marketing? En kvalitativ studie på Inbound Marketing och dess roll i organisatoriska inköp av företagsbilar hos Din Bil i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alfred Bytyci; Daniel Ostojic; Sasa Veljkovic; [2020]
  Nyckelord :Inbound Marketing; Bilbranschen; B2B; Digital Marknadsföring; Organisatoriskt Inköp; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Inköp av företagsbilar – påverkar Inbound Marketing? En kvalitativ studie på Inbound Marketing och dess roll i organisatoriska inköp av företagsbilar hos Din Bil i Malmö Seminariedatum: 2020-01-16 Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Alfred Bytyci, Daniel Ostojic, Sasa Veljkovic Handledare: Annette Cerne Nyckelord: Inbound Marketing, Bilbranschen, B2B, Digital Marknadsföring, Organisatoriskt Inköp Syfte: Mot bakgrund till att den traditionella marknadsföringens genomslagskraft stagnerar belöper sig studiens syfte till att undersöka vilken inverkan marknadsföringsstrategin Inbound Marketing har på den organisatoriska inköpsprocessen av företagsbilar som högengagemangsprodukter. Metod: Studien är kvalitativ med ett hermeneutistiskt fenomenologiskt perspektiv som utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. An Evaluation of the Marketing Process in B2B and B2C Startups

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Farzana Madosh; Betty Ålander; [2019]
  Nyckelord :Marketing process; B2B; B2C; Software as a Service; Startup; Market Analysis; Evaluation; Segmentation; Targeting; Positioning; Execution; Marknadsföringsprocess; B2B; B2C; mjukvara som tjänst; startup; marknadsanalys; utvärdering; segmentering;

  Sammanfattning : Marketing is a key function for all organizations and is seen as essential in order to achieve success when launching a new business. Following from the overwhelming amount of accessible data for companies, there exist an urge to understand what activities to include in the marketing process and how to manage them. LÄS MER

 3. 3. Inbound marketing from a B2B-perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Matilda Lindblom; Amelia Andréasson; [2019]
  Nyckelord :Inbound marketing; content marketing; search engine optimization; social media marketing; B2B-selling process; B2B-buying process;

  Sammanfattning : There has been a lot of research and studies done about the positive effects of inbound marketing and previous research clearly states that engaging customers is crucial when developing a successful inbound marketing strategy. However, a gap in connecting inbound marketing to a B2B-perspective is evident. LÄS MER

 4. 4. From Attract to Delight: A Qualitative Study Investigating the Relationship Between Inbound Strategies and Business Growth : A B2B Centric Approach

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Talita Da Silva; [2018]
  Nyckelord :B2B; sales; business; inbound marketing; marketing; sales growth; strategies; strategic; entrepreneurship; international;

  Sammanfattning : This thesis was written as part of a Master of Science Degree in Strategic Entrepreneurship for International Growth and International Marketing. Aligned with the nature of the degree, this study aims to share useful insights to managers and marketers whom are looking into innovating their business by adopting an inbound strategy. LÄS MER

 5. 5. Content with Content? : A qualitative study on the implementation, maturity and future of inbound marketing strategies in the Swedish B2B sector

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Adam Halldén Carlsson; Axel Dahlin; [2018]
  Nyckelord :B2B; Inbound Marketing; Digitalisation; SEO; SEM; Content Marketing; Buyer-Seller Relationship;

  Sammanfattning : Background: There is a knowledge gap in the B2B-businesses adoption of inbound marketing strategies. The B2B sector has a substantial economic impact on the society and their marketing activities need to adapt towards the digital era. In the Swedish market, this has not yet been sufficiently researched up until this point. LÄS MER