Sökning: "b2b marknadsföring nätverk"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden b2b marknadsföring nätverk.

 1. 1. Resebyråers Relationer : Att skapa win-win genom marknadsföring och produktutveckling 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Kenni Andersson; Fredrik Nilsson; Therese Sjöstrand; [2015]
  Nyckelord :Nätverk; Samarbete; Relationer; B2B-relationer; ARA; Produktutveckling; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att förstå lokala Resebyråers relationer och samverkan ur ett nätverksperspektiv, för att kunna analysera produktutvecklingen och marknadsföringen. Med koppling till de valda syfte har följande forskningsfråga valts: Hur kan resebyråer använda sina relationer med leverantörer och samarbetspartners för att förbättra marknadsföringen och produktutvecklingen? Metod: Uppsatsen utgår från en kvalitativ undersökningsmetod och har en abduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. It is when we all play safe that we create a world of utmost insecurity : A qualitative study of Swedish B2B SMEs risk perception when internationalizing to East Africa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Marli Jaiteh; Tobias Jakobsson; [2014]
  Nyckelord :Risk; uncertainty; East Africa; small- and medium sized enterprises; business-to-business; network; knowledge; strategy; Risk; osäkerhet; Östafrika; små- och medelstora företag; business-to-business; nätverk; kunskap; strategi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyze how five Swedish business-to-business (B2B) small- and medium sized enterprises (SME) perceive risk when internationalizing to East African countries. By distinguishing these risks the aim has been to increase the understanding and awareness of the affect that these risks can have on a firm’s internationalization process. LÄS MER

 3. 3. Strategier för relationskommunikation via sociala medier: en flerfallsstudie i strategisk webbkommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Eric Malmquist; [2013]
  Nyckelord :Marketing Industrial marketing; relationship marketing ; Communication strategic communication; marketing communication; relationship communication ; B2B; Social media; Meaning creation; Dialogue; Consumer behaviour; Ericsson; Perstorp; Findus; Tre; Skånemejerier; Helsingborgshem; Malmö stadsbibliotek och ZHConsulting.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Strategier för relationskommunikation via sociala medier Författare: Eric Malmquist Handledare: Jörgen Eksell Nyckelord: Marknadsföring (relationsmarknadsföring, industriell marknadsföring), sociala medier, B2B, kommunikation (strategisk kommunikation, marknadskommunikation, relationskommunikation), meningsskapande, dialog och konsumentbeteende Problem: Problemet och kunskapsluckan som jag vill undersöka är hur företag och organisationer anpassar sig till den nya situationen med ökat kunskapsutbyte konsumenter emellan och mellan konsumenter och företag. Vilka operativa strategier använder företag i sin marknads- och relationskommunikation via sociala medier till intressenter och konsumenter? Hur arbetar företag för att skapa ett högt relationskapital då konsumenter idag allt mer inkluderas i företagens olika processer? Ett problem med önskan om att skapa bättre relationer med olika publiker är att det saknas metoder för hur man gör i praktiken för att uppnå detta. LÄS MER

 4. 4. "Vi vill ha kostnadsreducering!" : En studie kring kundvärde inom en ekonomisk förening

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Sandra Johansson; Emmelie Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Dubbelriktade kundrelationer; nätverk; relationer; kundvärde; värdeskapande; fokusgrupper; B2B; konkurrensfördel;

  Sammanfattning : Titel: ”Vi vill ha kostnadsreducering!” – En studie kring kundvärde inom en ekonomisk förening Ämne/kurs: Företagsekonomi III – Marknadsföring, inklusive examensarbete, 30 hp.Författare Emmelie Nilsson och Sandra Johansson Handledare: Niklas Åkerman Examinator: Christine Tidåsen Nyckelord: Dubbelriktade kundrelationer, nätverk, relationer, kundvärde, värdeskapande, fokusgrupper, B2B, konkurrensfördel Frågeställning: Vad karaktäriserar kundvärde i en B2B-relation, då leverantören är en ekonomisk förening, som ägs av sina kunder? Syfte: Syftet var att skapa förståelse kring hur en ekonomisk förening, med både enkelriktade och dubbelriktade kundrelationer, kan stärka sin position på marknaden genom att öka det kundupplevda värdet. LÄS MER

 5. 5. Guide till sociala medier : Som tillämpning i marknadsföringsstrategin för Mentens AB

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Linda Söderholm; Hanna Åman; [2012]
  Nyckelord :Sociala medier; marknadsföring; företagsbloggar; YouTube; SlideShare; LinkedIn; småföretag; ryktesspridning; Business-to-Business; B2B; sökmotorsoptimering.;

  Sammanfattning : Titel: Guide till sociala medier: Som tillämpning i marknadsföringsstrategin för Mentens ABFörfattare: Linda Söderholm, Hanna ÅmanHandledare: Finn Wiedersheim-PaulKurs: Kandidatuppsats, 15 hpÄmne: FöretagsekonomiSyfte: Syftet med studien är att hjälpa Mentens AB, ett litet B2B företag utan klar slutkonsument, att börja använda sociala medier och tillämpa dem på ett fördelaktigt sätt som ett verktyg i sin marknadsföringsstrategi.Metod: Studien är baserad på kvalitativ forskning genom en intervju med företaget Mentens AB, ett litet företag med önskemål om vägledning till sociala medier. LÄS MER