Sökning: "b2b teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden b2b teorier.

 1. 1. Vägen till gynnsam returlogistik : En enfallsstudie på Ikea DC

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :hampus poutiainen; Simon Sigvant; [2019]
  Nyckelord :Logistics; Return logistics; Reverse logistics; Supplier relationship management; Return management; Return avoidance; Gatekeeping; Distribution central; Distribution centre; B2B; Business-to-business.; Logistik; Returlogistik; Distributionscentral; Grön logistik;

  Sammanfattning : Abstract Purpose – The purpose of the study is to identify key-factors for the development of reverse logistics in a distribution central. The study should contribute to cover the knowledge gap that is the problem area: development of reverse logistics in a distribution central. LÄS MER

 2. 2. Den moderna säljprocessen : En kvalitativ studie av B2B-säljprocessen inom livsmedelsbranschen i norr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sanny Johansson; Nordström Lovisa; [2018]
  Nyckelord :Försäljning; säljprocess; B2B; livsmedel;

  Sammanfattning : Säljprocessen har länge ansetts vara en sekventiell process, vilket innebär att säljaren utför en rad aktiviteter i en bestämd ordning för att nå en försäljning. Idag har dock säljprocessen blivit mer dynamisk, aktiviteterna kan ske i olika ordning och alla aktiviteter behöver inte genomföras. LÄS MER

 3. 3. Managing Organizational Factors in Technology Assimilation for Web-based Business to Business E-Commerce

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :ERIK ELANDER AMAN; ALEXANDER NAWRAS SUDDEK; [2018]
  Nyckelord :B2B; Web-Based E-Commerce Assimilation; Organizational Change; Technology Assimilation; E-business; Change Management.; B2B; Webbaserad E-handel; Implementation; Teknisk Assimilation; Organisatorisk Förändring; Förändringsledning; Digitala Affärer.;

  Sammanfattning : Introduction: The use of Web-based Business-to-Business E-commerce is increasing, however many companies who previously adopted e-commerce technology have failed to utilize it. Meanwhile, research has mostly focused on quantitative research regarding factors affecting the adoption of e-commerce, leaving a research gap regarding the routinization of the technology. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar med B2B-försäljning inom traditionell detaljhandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tobias Blomqvist; [2017]
  Nyckelord :B2C; B2B; Organizational buying behavior; Order qualifiers; Order winners; B2C; B2B; Organisatoriskt köpbeteende; Orderkvalificerare; Ordervinnare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka utmaningar som är särskilt utmärkande när traditionell detaljhandel vill utveckla sin försäljning mot B2B-kunder samt hur dessa utmaningar kan hanteras. Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ fallstudie på ett företag verksamt inom detaljhandeln för elektronikprodukter i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation vid uppföljning av försäljning : Identifiering av en kommunikationsprocess problemområden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Mathilda Johansson; Olivia Olsson; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; B2B; uppföljning av försäljning;

  Sammanfattning : Fallföretaget för denna studie påvisade att de hade upplevt brister i kommunikationen mellan kund och företag när det kom till uppföljning av försäljning. Fallföretaget ville därmed ha information om hur kommunikationen ser ut i dagsläget, vilka problemområden som finns i processen, samt hur kunden och företaget önskar att kommunikationen ska se ut. LÄS MER