Sökning: "baby boomers"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden baby boomers.

 1. 1. "Me, my selfie and I" : A qualitative study of reasons, experiences andbeliefs connected to human computer interaction in the context of selfieculture.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Jenny Lindberg; Rebecca Ses; [2020]
  Nyckelord :Selfies; self-esteem; social media platforms; social effects; Selfie; självkänsla; självförtroende; sociala medier; sociala effekter;

  Sammanfattning : This research paper illustrates the social effects of social media and selfie posting on older age generations. These generational groups are called “Baby-boomers” and “Baby-busts” and are born before the existence of Internet and social media and therefore have had to adapt to the online context. LÄS MER

 2. 2. Läsa – varför då? : Förändrade attityder till litteratur i en elitskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Nora Prigorowsky; [2020]
  Nyckelord :Klassiker; kanon; skönlitteratur; attityder; statusmarkör; elitskola; kulturellt kapital; generationer; litteraturhistoria; svenskundervisning; gymnasieskolan.;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to find out whether the knowledge of literature, and reading in general, is a sign of high social status in the younger generations as well as the older ones. Therefore, alumni from the elite high school Stockholms Musikgymnasium, born between 1946 and 2002, were selected as subjects for the research. LÄS MER

 3. 3. OK Boomer. Generationsskillnader i attityder till arbetsbyten och motivationsfaktorer i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Marina Montgomery; Sandra Berglund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På dagens arbetsmarknad finns det en utmaning för organisationer att hantera en multigenerationell arbetskraft. Studiens syfte var att undersöka generationsskillnader i attityder till arbetsbyten och motivationsfaktorer i arbetslivet. LÄS MER

 4. 4. The high involvement customer journey: A study on customer motivations for touchpoint choice

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Pine; Isabell Weber; [2020]
  Nyckelord :High involvement; customer journey; motivation; touchpoints; multichannel; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis purpose: The purpose of this study is to gain knowledge about baby boomers’ motivations for using either digital or analogue touchpoints in the high involvement customer journey. This ultimately contributes to an increased understanding of the high involvement customer journey. LÄS MER

 5. 5. Integritet online ur olika generationers perspektiv : En studie om hur generation digital natives & pre-internet värdesätter sin integritet online

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa König; Ellen Romney; [2020]
  Nyckelord :Baby-boomers; y; x z; generations online; GDPR; Communication Privacy Management System CPM ; Consumer privacy online; ePrivacy; Information privacy; The privacy paradox; Concerns for Information Privacy CFIP ; Privacy fatigue; Integritet online; generations skillnader; generation pre-internet och digital-naives; persondata online; integritetskränkande aspekter; digitala social normer; riktad reklam; personlig marknadsföring online;

  Sammanfattning : Den digital utvecklingen har gjort att vi idag rör oss i digitala miljöer för att jobba, kommunicera, söka information, shoppa och underhållas. Företag kan idag kan spara, kartlägga, mäta och analysera privatpersoners aktiviteter online vilket ställt högre krav på näringsidkare att hantera denna personliga information korrekt. LÄS MER