Sökning: "bachner"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet bachner.

 1. 1. Hur skildras judar och judendom? En textanalys av svenska medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emma Jonsson; [2015-01-28]
  Nyckelord :Jews; Judaism; the agenda-setting theory; religious education;

  Sammanfattning : In my study, I aim to examine how the printed Swedish media depicts Jews and Judaism.How the agenda is for the depiction of Jews and Judaism and how it can be related todidactic challenges within the school subject religion. The study is based on 194 articlesfrom the Swedish newspapers, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet, in July and August 2014. LÄS MER

 2. 2. Tillsammans: En studie av gemenskap och samhörighet i upplevelsekonsumtion

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Gemfors; Noa Bachner; [2012]
  Nyckelord :Upplevelsekonsumtion; Consumer Culture Theory; Generation Y; identitet och konsumtion; delade upplevelser.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Tillsammans: en studie av gemenskap och samhörighet i upplevelsekonsumtion Seminariedatum: 2012­‐05­‐29 Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete i Marknadsföring, masternivå 30 HP Författare: Noa Bachner och Emil Gemfors Handledare: Clara Gustafsson Nyckelord: Upplevelsekonsumtion, Consumer Culture Theory, Generation Y, identitet och konsumtion, delade upplevelser. Syfte: Syftet är att, genom en kvalitativ studie av upplevelsekonsumenter, bidra till teori inom upplevelsekonsumtion och fördjupa förståelsen för vilken roll gemenskap och samhörighet spelar vid konsumtion av upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Projektering av passersystem : En studie i användarstöd vid offertarbete för ARX passersystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Leonard Bachner; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To have a tool that guides you when you work with a complex system can be helpful since the complexity of the work can be reduced. In this thesis I explore the possibilities to use a helper application whilst planning installations of access control systems. LÄS MER