Sökning: "background in sports and leadership characteristics."

Hittade 3 uppsatser innehållade orden background in sports and leadership characteristics..

 1. 1. Idrottsbakgrund & Ledarskap - En lätt match?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joachim Seijsing; Johan Ulander; [2016-09-05]
  Nyckelord :matching theory; background in sports and leadership characteristics.; Effektivt ledarskap; elitidrott näringsliv; ledarskap; matchningsteori; idrottsbakgrund och karaktärsdrag ledarskap.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to create a groundwork for studiesregarding the effectivity in the recruitment process, this by using anexplorative approach. The effectivity in the recruitment process couldbe measured in how great the match between companies and jobseekersis. LÄS MER

 2. 2. Coaching - en modefluga eller här för att stanna?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Elin Johansson; Stephanie Gräns Engblom; [2016]
  Nyckelord :coaching; institutional theory; management fashion; coaching; managementmode; institutionell teori;

  Sammanfattning : Background/Introduction:  Coaching is a concept that has existed since the 16th century but recently seems to be in every context. There are life coaches, work coaches, sports coaches and coaching in companies. Suddenly coaching seems to be everywhere. Despite that, there is not many empirical studies about coaching. LÄS MER

 3. 3. Delat ledarskap : en kvalitativ studie om dynamiken mellan ett tränarpar

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Lars-Ove Nilsson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Mitt syfte med c- uppsatsen är att beskriva vad som är karaktäristiskt med det delade ledarskapet inom lagidrotten. De frågor jag ställer mig om det delade ledarskapet är hur rollfördelningen ser ut samt vilka inre och yttre förutsättningar som krävs för att lyckas med att leda ett lag med ett delat ledarskap. LÄS MER