Sökning: "background music"

Visar resultat 1 - 5 av 255 uppsatser innehållade orden background music.

 1. 1. Preoperativ ångest - Anestesisjuksköterskans möjliga åtgärder. En systematisk litteraturöversikt.

  Magister-uppsats,

  Författare :Mi Tran; Yanhua Li; [2020-06-26]
  Nyckelord :Anestesi; Hanteringsåtgärder; Kirurgi; Musikterapi; Premedicin; Preoperativ information; Ångest;

  Sammanfattning : Background: The whole process of undergoing surgery is an emotional rollercoaster for most people. Preoperative anxiety is not an uncommon phenomenon and is currently a growing concern in modern anesthesia. It is general knowledge that untreated preoperative anxiety has consequences, not only during the operation but also on postoperative care. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder för att främja patienters sömnkvalitet på IVA

  Magister-uppsats,

  Författare :Pernilla Larsson; Jonna Åred; [2020-06-25]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; sömnkvalitet; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Background: Sleep is a basic need in humans and in critical illness, the need for sleep increases even further. Sleep deprivation can lead to mental and physical complications, which can result in prolonged recovery and intensive care time. Previous research has shown that intensive care patients do not get enough sleep and rest. LÄS MER

 3. 3. Musicare – hur musik påverkar patientens upplevelse av oro/ångest och smärta i samband med en operation.

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Markhag; Viktoria Ohlsson; [2020-06-25]
  Nyckelord :Patient; perioperativ; musik; oro; ångest; smärta;

  Sammanfattning : Background: The operating theatre is a different environment and can create anxiety for the patient. These negative emotions can lead to negative postoperative consequences, such as increased pain and prolonged hospital stays. One of the most important tasks for the theatre nurse is to protect the patient from complications related to surgery. LÄS MER

 4. 4. Inte enbart elgitarren : Elgitarrlärares val av undervisningsmaterial samt hur de motiverar och använder det i sitt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Björn-Ove Aronsen; [2020]
  Nyckelord :sociokulturellt perspektiv; kommunal musikskola; undervisningsmaterial; redskap i elgitarrundervisning; digitala verktyg; sociocultural perspective; the school of music and art; teaching material; tuition tools in electric guitar teaching; digital tools;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få djupare insikt i vad elgitarrlärare på kommunala musik- och kulturskolor använder för undervisningsmaterial, hur de motiverar användandet och på vilka sätt materialet verkar inspirerande på eleverna. I bakgrundsavsnittet presenteras tidigare forskning och annan litteratur som berör studien samt de teoretiska utgångspunkterna. LÄS MER

 5. 5. Måltider till musik - en studie om hur musikdidaktik kan främja förskolans måltider

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simon Thörling; [2020]
  Nyckelord :pedagogic; musical didactic; preschool; education; children; pedagogic meals;

  Sammanfattning : This present study is a qualitative observative study. The aim with the study was to iden-tify the potential or possibility applying musical activities in preschool through a music didactic perspective. The collection of the empirical research took place at the time for the meal in the preschool. LÄS MER