Sökning: "backstage"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet backstage.

 1. 1. ”Gratis sex skulle också vara ganska coolt ’TBH’ men kärlek är bättre antar jag”. En netnografisk studie om incels syn på sin livssituation och gemenskapen på incel-forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Vårhall; Hanna Öst; [2021-01-13]
  Nyckelord :backstage; Bourdieu; classification struggles; frontstage; Goffman; incel forum; incels; involuntary celibacy; labeling theory; netnography; outsiders; stigma; symbolic interactionism;

  Sammanfattning : Previous research and medial narratives often present incels as a violent outcastgroup. The involuntary celibates are rarely looked at as individuals, but as ahomogenous mass which implicitly is equated with terrorism. After being partlyshut out of the internet forum reddit, incels created their own exclusive forums. LÄS MER

 2. 2. Anpassningsbara och mångdimensionella universitetsstudenter : En sociologisk kvalitativ studie om upplevelsen av tillhörighet hos universitetsstudenter av andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Diana Berisha; [2021]
  Nyckelord :Tillhörighet; Andra generationens invandrare; Universitetsstudenter; Emotionsregim; Roller; Bakre region; Främre region; Deep backstage;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om universitetsstudenters av andra generationens invandrare och deras upplevelser av tillhörighet. Det övergripande syftet är att beskriva upplevelser av tillhörighet hos universitetsstudenter av andra generationens invandrare med ursprung från Mellanöstern och Somalia, detta görs genom beskrivning av studenters upplevelser av olika relationer och emotioner i interaktionen med olika grupper på universitetet. LÄS MER

 3. 3. A Unique Candidate Experience : en humanoid social robots inverkan på den sociala interaktionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Nils Englund; Julia Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Sociala robotar; humanoid; artificiell intelligens; responsorium; social responsivitet; asocial responslöshet; intrycksstyrning; frontstage; backstage; antropomorfism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to the era of robotization and new communication technologies, social robots are increasingly used in different areas of society. This thesis aims to examine the communicative situation between humans and robots from a social psychological perspective. LÄS MER

 4. 4. Online Self-Presentation During Transition : Qualitative Study about Personal Branding and the Self in Transition

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Rebecca Meuer; [2021]
  Nyckelord :Self-Presentation; Self in Transition; Online Personal Branding; Social Media; Young Adults; Självpresentation; Personlig transformation; Personligt varumärke online; Sociala medier; Unga vuxna;

  Sammanfattning : Up until now, there has only been a limited amount of research in the field of online self- presentation in combination with young adults transitioning from a social to a professional self online. The purpose of this thesis is to extend the existing literature and address the gap by exploring how students present themselves before, during and after the transition from university to work. LÄS MER

 5. 5. Yoga and the Wardrobe: Centre Stage

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Modevetenskap

  Författare :Francesca Angelica Cavazzana; [2021]
  Nyckelord :remote wardrobe studies; yoga clothes; dramaturgy; Goffman; embodiment; ethnography; affect studies; front stage; backstage; performance;

  Sammanfattning : This thesis focuses specifically on yoga clothing to explore the wardrobes of individuals who practice yoga within Northern Europe. This study explores yoga as an embodied practice connected to dress, uncovering the relationship between clothing and the body based on online ethnographic research. LÄS MER