Sökning: "badmotiv"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet badmotiv.

 1. 1. Förbannade luderfasoner : Mor Sofi och badandet i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Linnéa Lundmark; [2018]
  Nyckelord :Kvinnor och äppelträd; Moa Martinson; badmotiv; blick; rum; kvinnobild; primitivism; feminism;

  Sammanfattning : This essay examines the first chapter in Moa Martinson’s Kvinnor och äppelträd, “Mor badar”. Drawing on the theories of Ahmed and Butler, this analysis considers how the Body, the Gaze, and Space interact to form a new presentation of bathing women, in direct opposition to the one more commonly portrayed by male Swedish primitivists during the same time. LÄS MER

 2. 2. Fast förankrad i allt som förflyktigas : En studie i det litterära motivet badande kvinnor i svensk arbetarlitteratur

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Ulrika Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Moa Martinson; Ivar Lo-Johansson; Elsie Johansson; Badmotiv;

  Sammanfattning : My aim in this essay is to analyze how the female body is represented in Swedish working class literature. I have compared four different novels all of which contain a female bathing scene: the opening chapter of Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd (1933) , the opening chapter of Ivar Lo-Johanssons Bara en mor (1939) and a scene each in Glasfåglarna (1996) and Mosippan (1998), both written by Elsie Johansson. LÄS MER