Sökning: "bakgrund om demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden bakgrund om demokrati.

 1. 1. Inkluderingens pusselbitar : En kvalitativ intervjustudie om inkludering av barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Eklund Granados; Sigrid Elgenius; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; rektor; inkludering; pragmatism; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur begreppet inkludering kan förstås i förskoleverksamheten. Vi vill studera förskollärares och rektorers uppfattningar i samband med inkludering av barn i behov av särskilt stöd samt vad deras roll kan innebära. LÄS MER

 2. 2. Att undervisa om regeringsbildningen : Utmaningar för gymnasieskolan under hösten år 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rikard Berg; [2019]
  Nyckelord :regeringsbildning; demokrati; undervisning; gymnasieskolan; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Den svenska gymnasieskolan har ett centralt uppdrag att undervisa om demokrati och fostra demokratiska medborgare. Under hösten år 2018 har det inte varit alldeles enkelt – regeringsbildningen efter årets riksdagsval har varit den längsta och en av de mest komplicerade någonsin. LÄS MER

 3. 3. DEN DIGITALA FOLKHÖGSKOLAN? - En kvalitativ studie av rektorers tolkning av digitalisering i relation till folkhögskolans uppdrag

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Therese Winqwist; [2018-07-04]
  Nyckelord :digitalisering; digitaliseringsprocess; digitaliseringsstrategi; folkhögskola; folkbildning; skolledare; rektor; folkhögskolerektor; livslångt lärande;

  Sammanfattning : The focus of this Master’s thesis is on how principals at folk high schools view digitizing processes. The purpose of the study is based on an increasing demand for research within popular education (Swe folkbildning).Five principals from folk high schools have taken part in qualitative interviewing. LÄS MER

 4. 4. Samhällskunskapsämnet - ett föränderligtämne : En kvalitativ studie om lärares möjligheter och begränsningar attundervisa i samhällskunskapsämnet i årskurserna 4-6

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jennifer Jonsson; [2018]
  Nyckelord :samhällskunskap; didaktik; värdegrund; fostransuppdrag; demokrati; kunskapsuppdrag; årskurs 4-­‐‑6;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka möjligheter och begränsningardet finns för lärare att undervisa i samhällskunskapsämnet i årskurserna 4-­‐‑6.Uppsatsens inriktning har även varit att analysera vilka kännetecken och funktionersamhällskunskapsämnet har och hur de framträder isamhällskunskapsundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering som ”frälsare”? : En kritisk textanalys av två publikationer som berör digitalisering i skola och fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Jasmine Pettersson; Fredrik Olsson; [2018]
  Nyckelord :Textanalys; digitalisering; skola; fritidshem;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska och analysera två texter från två styrande maktinstanser, rörande digitalisering inom skola och fritidshem. Metod Studien är en kritisk textanalys med en diskursanalytisk ansats med socialkonstruktivism som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER