Sökning: "bakgrund om demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden bakgrund om demokrati.

 1. 1. Up next: Recommended for you by YouTube : A case study analysis on the implications of YouTube’s advertising-based business model on the US 2016 presidential elections.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anne-Lotte Hoekstra; [2020]
  Nyckelord :persuasive technology; social media theory; advertisement-based business model; game theory; sensationalism.; övertygande teknik; teori för sociala medier; annonsbaserad affärsmodell; spelteori; sensationalism;

  Sammanfattning : The information technology revolution has completely changed the world economy. This industry that has revolutionized many aspects of social life, created an incredible amount of jobs, and generated an enormous amount of wealth, has been growing exponentially fast since the beginning of this century. LÄS MER

 2. 2. Med kulturen som (värdeskapande) hyresgäst. En etnografisk studie om Göteborgs Stads arbete med kultur, lokaler och stadsplanering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ida Kjellberg; [2019-07-01]
  Nyckelord :kultur; demokrati; lokaler; stadsplanering; stadsutvecklingsstrategier; kulturplanering; autenticitet; entreprenörsurbanism; gentrifiering; marknadshyror; culture; democracy; urban development strategies; cultural planning; urban planning; authenticity; entrepreneurial urbanism; gentrification; market rental;

  Sammanfattning : The city of Gothenburg is currently carrying out a major development project, River City (Älvstaden). As a consequence of the development, affordable premises that artists are in need of for practicing cultural activities are disappearing. LÄS MER

 3. 3. Ungdomar i två liknande områden, men uppfattar att de har olika politiskt inflytande och samhällskänsla. Varför?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Melissa Koyuncu; [2019]
  Nyckelord :demokrati; medborgarskap; ungdomar; socialt kapital; etnisk diversitet; samhällskänsla; utsatta områden; förorten; politiskt inflytande;

  Sammanfattning : I detta arbete ställs ungdomarnas politiska aspekt i fokus, en marginaliserad grupp i områden med låg socioekonomisk status och socialt utsatthet. Ungdomar idag anser sig inte ha några reella möjligheter till politiskt inflytande trots att de vill vara med och påverka. LÄS MER

 4. 4. Forget me not? - An exploration of the recent developments in case-law on the right to be forgotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :The right to be forgotten; EU law; Data Protection; the GDPR; The founding principles of EU law; Access to information; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis has examined the right to be forgotten; the right to have personal data erased from the search index of a search engine operator so that it is not displayed following a search on the basis of a data subject’s name. The right is fairly new, as it was first established in Case C-131/12 Google Spain on 13 May 2014 and was subsequently codified in Article 17 and 21 of the General Data Protection Regulation (GDPR) in 2016. LÄS MER

 5. 5. Förändringar och förberedelser inför att barnkonventionen blir svensk lag : Förskollärares och förskolechefernas tankar om barnkonventionen när den blir svensk lag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anesa Asic; [2019]
  Nyckelord :Children s democracy and rights; preschool; child convention; sociocultural perspective; interviews; Barns demokrati och rättigheter; förskola; barnkonventionen; sociokulturella perspektivet; intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om tolkning och tillämplig av barnkonventionen i förskolan, med bakgrund av att barnkonventionen blir svensk lag år 2020. Jag vill undersöka hur förskolechefer och förskollärare förhåller sig till barnkonventionen samt arbetar utefter den i verksamheten och få en ökad förståelse av vilka svårigheter det finns i arbetet med barnkonventionen. LÄS MER