Sökning: "bakgrundsbelastning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet bakgrundsbelastning.

  1. 1. Bakgrundshalt av fosfor i sjön Skråmträsket : Analys av den naturliga fosforkoncentrationen genom kiselalgsrekonstruktion

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

    Författare :Emmy Holmqvist; [2016]
    Nyckelord :Skråmträsket; fosfor; bakgrundsbelastning; kiselalgsrekonstruktion; internbelastning;

    Sammanfattning : Skråmträsket acts as a pilot case in the Bothnian Bay water district for eutrophic lakes. Recently the symptoms caused by eutrophication has gone from occasionally occurring to annual heavy algal blooms. The overall objective of the study was to determine the natural TP content in the lake by studying the development of TP. LÄS MER