Sökning: "bakgrundsmusik"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet bakgrundsmusik.

 1. 1. Musik som en stämningsförmedlare - Pedagoger och vårdnadshavares vanor, brukande och syn på musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emilia Johansson; Martina Pedersen; [2020]
  Nyckelord :Barn; Förskola; Musik; Musikdidaktik; Musikundervisning; Pedagoger; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Med musikens påverkan på alla människor, syftar detta examensarbete på att musik är främjande för alla dimensioner inom oss; det emotionella, existentiella och kinestetisk-motoriska (Nielsen, 1998). Syftet med studien är att ur ett musikdidaktiskt perspektiv undersöka och analysera pedagogers och vårdnadshavares vanor, brukande och syn på musik. LÄS MER

 2. 2. PRISET FÖR KÖPLUST En enkätstudie om subjektiv upplevelse av bakgrundsmusik hos personal och kunder inom Handels i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Niklas Eriksson; Linus Törnvist; David Fjellsson; [2019-06-17]
  Nyckelord :audiologi; ljudmiljö; hörselnedsättning; ljudtrötthet; hyperacusis; arbete; kognition; bakgrundsmusik; audiology; sound environment; hearing loss; auditory fatigue; work; cognition; background music;

  Sammanfattning : Aim: The aim was to investigate the perceived sound environment in retail where background music is present and the possible impact on staff and customers.Research method: The method is quantitative with descriptive approach. The study was carried out using a questionnaire, comprising ten closed questions. LÄS MER

 3. 3. Musik i fritidshemmet : En studie om förekomsten av musikaktiviteter i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emil Lundin Patrna; Frida Remgård; [2019]
  Nyckelord :fritidshem; musik; musicera; estetiska lärprocesser; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Inledning Studien behandlar musik och dess tillämpning inom fritidshemmet. Musik på fritidshemmet är ett område med näst intill obefintlig forskning. Forskning inom musik visar däremot att musikinslag i barns vardag, framför allt inom leken, stimulerar kreativitet och fantasi samtidigt som barnen utvecklas emotionellt såväl som motoriskt. LÄS MER

 4. 4. “Ja men musik är ju roligt” - En intervjustudie om musikens plats på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agnes Haraldsson; Simon Baas; [2019]
  Nyckelord :musik; fritidshem; bekväm; passiv; aktiv; pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att skapa förståelse för fritidspedagogers förhållningssätt till musiken och dess plats i fritidshemmet samt skapa förståelse för vilka faktorer som påverkar musikens förekomst. Detta har gjort genom att utföra semistrukturerade intervjuer med respondenter på fyra olika fritidshem runt om i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Musikens påverkan på auditiv reaktionstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christian Storm; [2018]
  Nyckelord :Auditiv reaktionstid; prestation; episk musik;

  Sammanfattning : Detta arbete har undersökt musikens inverkan på auditiv reaktionstid genom att utföra en undersökning där deltagare tillhörande två grupper har fått utföra ett reaktionstest i tre omgångar var. Undersökningen är baserad på tidigare forskning kring reaktionstid och musikens påverkan på prestationsförmåga. LÄS MER