Sökning: "bakgrundsmusik"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet bakgrundsmusik.

 1. 1. PRISET FÖR KÖPLUST En enkätstudie om subjektiv upplevelse av bakgrundsmusik hos personal och kunder inom Handels i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Niklas Eriksson; Linus Törnvist; David Fjellsson; [2019-06-17]
  Nyckelord :audiologi; ljudmiljö; hörselnedsättning; ljudtrötthet; hyperacusis; arbete; kognition; bakgrundsmusik; audiology; sound environment; hearing loss; auditory fatigue; work; cognition; background music;

  Sammanfattning : Aim: The aim was to investigate the perceived sound environment in retail where background music is present and the possible impact on staff and customers.Research method: The method is quantitative with descriptive approach. The study was carried out using a questionnaire, comprising ten closed questions. LÄS MER

 2. 2. “Ja men musik är ju roligt” - En intervjustudie om musikens plats på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agnes Haraldsson; Simon Baas; [2019]
  Nyckelord :musik; fritidshem; bekväm; passiv; aktiv; pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att skapa förståelse för fritidspedagogers förhållningssätt till musiken och dess plats i fritidshemmet samt skapa förståelse för vilka faktorer som påverkar musikens förekomst. Detta har gjort genom att utföra semistrukturerade intervjuer med respondenter på fyra olika fritidshem runt om i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Musikens påverkan på auditiv reaktionstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christian Storm; [2018]
  Nyckelord :Auditiv reaktionstid; prestation; episk musik;

  Sammanfattning : Detta arbete har undersökt musikens inverkan på auditiv reaktionstid genom att utföra en undersökning där deltagare tillhörande två grupper har fått utföra ett reaktionstest i tre omgångar var. Undersökningen är baserad på tidigare forskning kring reaktionstid och musikens påverkan på prestationsförmåga. LÄS MER

 4. 4. Mozarteffekten och bakgrundsmusik i matematikundervisningen : En Forskningsöversikt.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Hultsbo; [2018]
  Nyckelord :Musik; Matematik; Hjärna; Mozarteffekten;

  Sammanfattning : Den pedagogiska diskussionens genombrott gällande musikens främjande inverkan på barns kunskapsutveckling startade under 1990-talets slut (Jederlund 2011). Europeiska journalister skrev artiklar om en ny undervisningsmetod som fått genombrott i USA, kallad ”Mozarteffek- ten”. LÄS MER

 5. 5. Sitter "soundet" i banden? : en undersökning om bandad- och bandlös elbas i live- och studiosammanhang

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Simon Eriksson; [2018]
  Nyckelord :arrangering; fretless; bas; elbas; intonera; sound; basister; pop; bandlös elbas;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om skillnader och likheter mellan bandad- och bandlös elbas. I studien undersöks användningsområden och även musikaliska uttryck. Metoder i undersökningen var intervju, transkribering och inspelning där en undersökning i arrangemang, musikaliskt uttryck och roll i ensemble sker. LÄS MER